Loading...

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

 

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

KÌ THI 2015 – 2016

(Đề số 03)

 

 

(Đề thi có 07 trang)

 

 1. Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Nguyên Đình Chiểu là một trong những nhà thơ đầu tiên ở Nam Kì sang tác chủ yếu bằng chữ Hán.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. là một
 2. nhà thơ
 3. chủ yếu
 4. chữ Hán

 

 1. Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Bằng ngòi bút Nguyễn Đình Chiểu đã suốt đời phấn đấu không mệt mỏi cho đạo đức, chính nghĩa, cho độc lập tự do của dân tộc.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Bằng ngòi bút
 2. phấn đấu
 3. đạo đức
 4. của dân tộc

 

 1. Chọn một từ KHÔNG cùng nhóm với các từ còn

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Hạnh phúc
 2. Đức hạnh
 3. Hạnh nhân
 4. Phẩm hạnh

 

 1. Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Đạo lí làm nguời của Nguyễn Đỉnh Chiểu mang tinh thần nhân nghĩa của đạo Nho, và lại rất đậm đà tính nhân dân và truyền thống dân tộc.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Đạo lí
 2. Nhân nghĩa
 3. Tính nhân dân

 

 1. Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Thơ văn yếu nuớc chống Pháp của Nguyễn Đình Chiểu đã ghi lại thành thực một thời đau thuơng của đất nuớc, khích lệ lòng căm thù giặc  và ‎y chí cứu nuớc của nhân dân ta, đồng thời nhiệt liệt biểu duơng những anh hùng nghĩa sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì tổ quốc.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. thành thực
 2. khích lệ
 3. nhiệt liệt
 4. nghĩa sĩ

 

 1. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Về……………………………….., thơ văn Nguyễn Đình Ciểu có nhiều đóng góp quan trọng, nhất là văn chuơng trữ tình đạo đức.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Nội dung
 2. Sáng tác
 3. Nghệ thuật
 4. Thành tực

 

 1. Chọn một tác phẩm không phải của Nguyễn Tuân

Chọn 1 câu trả lời đúng

 

 

 1. Đường vui

b.Tình chiến dịch

 1. Tuỳ bút kháng chiến
 2. Trận phố Ràng

 

 1. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Cuộc đời ………………………… là tấm guơng trong sáng, cao đẹp về nhân cách, nghị lực và ‎ y chí, về lòng yêu nuớc, thuơng dân và thái độ kiên trung, bất khuất truớc kẻ thù. Thơ văn ông là bài ca đạo đức, nhân nghĩa, là tiếng nói yêu nuớc cất lên từ cuộc chiến đấu chống quân xâm luợc, là thành tựu nghệ thuật xuất sắc mang đậm sắc thái Nam Bộ

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Nguyễn Thi
 2. Nguyễn Đình Chiểu
 3. Nguyễn Công Trứ
 4. Nguyễn Du

 

 1. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

…………………………là loại văn thuờng gắn với phong tục tang lễ, nhằm bày tỏ lòng thuơng tiếc đối với nguời đã mất.

 1. Văn bia
 2. Văn khấn
 3. Văn tế
 4. Văn Nôm

 

 1. Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là tiếng khóc bi lụy cho một thời kì lịch sử đau thuơng những vĩ đại của dân tộc, là bức tuợng đài bất tử về những nguời nông dân nghĩa sĩ Cần Giuộc đã dũng cảm chiến đấu hi sinh vì Tổ quốc.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Văn tế
 2. bi lụy
 3. nhưng
 4. tuợng đài

 

 1. Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

“Chiếu cầu hiền” là một văn bản quan trọng thể hiện chủ truơng đúng đắn của nhà Tây sơn nhằm động viên trí thức Bắc Hà tham gia xây dựng đất nuớc.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. văn bản
 2. chủ truơng
 3. nhà
 4. trí thức

 

 1. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Mục đích của ………………..là làm sáng rõ đối tuợng đang nghiên cứu trong tuơng quan với đối tuợng khác………………….đúng làm cho bài văn nghị luận sáng rõ, cụ thể sinh động và có sức thuyết phục.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. so sánh – phân tích
 2. so sánh – so sánh
 3. phân tích – so sánh
 4. so sánh – đối chiếu

 

 1. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Các nhà văn thuộc thế hệ………………………..không chỉ tố cáo áp bức, bóc lột mà còn thể hiện sâu sắc khát vọng mãnh liệt của mỗi cá nhân, đề cao vẻ đẹp hình thức, phẩm giá và phát huy cao độ tài năng của mỗi con nguời.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. 1900 – 1920
 2. 1920 -1930
 3. 1930 – 1945
 4. 1945 – 1975
 5. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

. …………là một thể loại văn học mới ra đời từ đầu những năm 30. Thành tựu của phóng sự đuợc ghi nhận trong những sang tác của Tam Lang, Vũ Trong Phụng, Ngô Tât Tố, Lê Văn Hiến

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Kịch
 2. Truyện ngắn
 3. Phóng sự
 4. Tiểu thuyết

 

 1. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Trong bộ phận văn học công khai truớc năm 1930, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời thi ca là……………

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Thế Lữ
 2. Xuân Diệu
 3. Tản Đà
 4. Hoàng Ngọc Phách

 

 1. Chọn một nhà thơ không thuộc phong trào Thơ mới

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Nguyễn Bính
 2. Vũ Hoàng Chương
 3. Huy Thông
 4. Nguyễn Đình Thi

 

 1. Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Từ đầu năm 30, phong trào Thơ mới ra đời đã đem lại sự đổi thay sâu săc cho nền thơ dân tộc với đội ngũ thi sĩ đông đảo, đa dạng về quan điểm nghệ thuật.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. phong trào
 2. đổi thay
 3. thi sĩ
 4. quan điểm

 

 1. Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Phát triển trong hoàn cảnh đất nuớc lệ thuộc, văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 không tránh khỏi những hạn chế về nhiều mặt.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. hoàn cảnh
 2. lệ thuộc
 3. hạn chế
 4. nhiều mặt

 

 1. Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Văn học Việt nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 có vị trí hết sức quan trọng trong toàn bộ quá trình văn học dân tộc.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Văn học
 2. vị trí
 3. quan trọng
 4. quá trình

 

 1. Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Thạch Lam là nguời đôn hậu và rất đỗi tinh tế. Ông có phong cách văn chuơng lành mạnh, tiến bộ và có biệt tài về truyện ngắn.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. đôn hậu
 2. phong cách
 3. lành mạnh
 4. biệt tài

 

 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời 4 câu hỏi liên tiếp dưới đây:

 

Những người theo Kito giáo một cách cuồng tín cho tới ngày nay vẫn luôn chống đối Thuyết tiến hóa vì họ luôn có niềm tin vào sự “sáng tạo” của Thiên Chúa. Vì thế để xoa dịu tư tưởng “phản bác” khoa học của một số người cuồng tín, Giáo hoàng John Paul II , trong một bài phát biểu đã nhấn mạnh rằng: “Thân xác con người có thể không phải là sự sáng tạo tức thời của Thượng đế, mà là kết quả của một quá trình tiến hóa dần dần… Những kiến thức mới nhất dẫn đến việc phải chấp nhận Thuyết Tiến Hóa hơn chỉ là một giả thuyết”.

Không chỉ có những người cuồng tín mới có tư tưởng phản bác “Thuyết tiến hóa”, trong bài viết của một nhà nghiên cứu khá nổi tiếng của Mỹ cũng ghi rằng: “Có nhiều hệ truyền giống song song với nhau nhưng không bao giờ gặp nhau. Giống như một hệ Khỉ kéo dài hàng triệu năm, một hệ Người chừng vài trăm ngàn năm, hai hệ này có một số đặc tính tương tự nhưng không giao thoa với nhau và không phải là truyền nhân của nhau”. Ý kiến này được đưa ra để phản bác lại học thuyết của Darwin rằng: “Những sinh vật xuất hiện trước là cha đẻ của nhửng sinh vật sau”.

Để minh chứng cho nhận định của mình, nhà nghiên cứu này đưa ra ví dụ gây sốc: Năm 1967, ở bang Texas của Mỹ xảy ra một vụ tai nạn mà “tang vật” thu được lại hết sức lạ lùng. Trong một cái lọ thủy tinh lớn, cảnh sát Texas dùng để chứa một cái thai “người” gần đủ, với tay chân, mắt mũi. Viên quản thủ tang vật cho biết đó là một cái thai “khỉ”! Một con khỉ Hắc tinh tinh cái, cao gần 5 bộ, có thai, đi lạng quạng từ trong một khu rừng gần nơi ở của người ra ngoài đường và bị xe cán chết. Thấy con khỉ có thai to lớn, các viên chức mới mổ bụng ra, lấy cái thai ra ngoài, và hết sức ngạc nhiên khi đó là một thai người! Giả thuyết cho rằng đó là kết quả giao hợp của một thổ dân nào sống gần đó với con khỉ cái Các bác sĩ phụ khoa đều xác nhận rằng đó là một phiên bản của một “bé trai” đã chín tháng!

(*) Mỗi câu hỏi nhỏ dưới đây được tính điểm tương ứng với một câu hỏi trong phần thi.

 1. 1. Từ cuồn tín trong đoạn văn có thể được thay thế bằng cụm từ nài?

Chọn 1 câu trả lời đúng

a. tin theo một cách mãnh liệt và mù quáng
 1. tin theo một cách tuyệt đối và mù quáng
 2. tin theo một cách say mê và mù quáng
 3. tin theo một cách tuyệt đối và mù quáng
 4. 2. Niềm tin vào sự “sáng tạo” của thiên Chúa được hiểu như thế nào?

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Chúa tạo ra con người trên trái đất
 2. Chúa tạo ra mọi vật trên trái đất
 3. Chúa có quyền năng vô hạn trên trái đất
 4. Chúa là người có khả năng sáng tạo lớn nhất trái đất
 5. 3. Theo đoạn trích thì Giáo hoàng John Paul II có quan điểm như thế nào?

Chọn 1 câu trả lời đúng

 

 1. Giáo hoàn tin tuyệt đối với sự sáng tạo của thượng đế ra con người
 2. Giáo hoàng tin tuyệt đối vào quá trình tiến hóa tự nhiên của con người
 3. Giáo hoàng cho rằng có khả năng con người là kết quả của quá trình tiến hóa tự nhiên
 4. Giáo hoàng tin rằng có khả năng con người là do thượng đế sáng tạo.
 5. 4. Quan điểm “Những sinh vật xuất hiện trước là cha đẻ của những sinh vật sau” là quan điểm của ai?

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Của những người cuồng tín
 2. Của giáo hoàng Giáo hoàng John Paul II
 3. Của Darwin
 4. Của các nhà nghiên cứu khác
 5. 5. Chủ đề của đoạn trích trên là gì?

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Thuyết tiến hóa của Darwin
 2. Những sai lầm trong thuyết tiến hóa của Darwin
 3. Những ý kiến phản bác thuyết hóa của Darwin
 4. Những hạn chế trong thuyết tiến hóa của Darwin

 

 1. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

…………………là nhà văn lớn, một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Ông có một vị trí quan trọng và đóng góp không nhỏ đối với văn học Việt Nam hiện đại.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Nam Cao
 2. Vũ Trọng Phụng
 3. Nguyễn Tuân
 4. Thạch Lam

 

 1. Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Trong truyện ngắn “Chữ nguời tử tù”, Nguyễn Tuân đã khắc họa thành công hình tuợng Huấn Cao – một con nguời tài năng, có cái tâm trong sáng và khí phách hiên ngang, bất khuất.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. khắc họa
 2. tài năng
 3. bất khuất

 

 1. Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Ân cần
 2. Ân nhân
 3. Ân oán
 4. Ân huệ

 

 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi liên tiếp dưới đây:

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả . Tức thật! ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào lại đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy hắn cứ thế mà chửi, hắn cứ chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có mà trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết…

(*) Mỗi câu hỏi nhỏ dưới đây được tính điểm tương ứng với một câu hỏi trong phần thi.

25.1. Tại sao trong đoạn trích trên người kể chuyện lại gọi Chí Phèo là “hắn”?

 1. Để thể hiện sự coi thường của người kể chuyện đối với Chí Phèo.
 2. Để thể hiện sự coi thường của dân làng Vũ Đại đối với Chí Phèo.
 3. Để thể hiện sự cô đơn, bế tắc của Chí Phèo.
 4. Để tạo nên sự khách quan trong việc kể chuyện.

25.2. Phương thức biểu đạt chính được tác giả sử dụng trong đoạn trích trên là gì?

 1. Nghị luận, miêu tả C. Tự sự, biểu cảm
 2. Tự sự, nghị luận D. Tự sự, miêu tả

25.3. Từ “nông nỗi” trong câu văn “Không biết đứa chết mẹ nào lại đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này?” có nghĩa giống với từ nào sau đây?

 1. Hời hợt B. Khổ sở
 2. Nông cạn C. Tình trạng

25.4. Chủ đề của đoạn trích trên là gì?

 1. Tiếng chửi của Chí Phèo.
 2. Phản ứng của làng Vũ Đại đối với hành động chửi bới của Chí Phèo.
 3. Sự cô đơn, bế tắc của Chí Phèo qua tiếng chửi.
 4. Bản chất lưu manh của Chí Phèo bộc lộ qua tiếng chửi.

25.5. Đoạn trích trên thể hiện tài năng viết truyện ngắn của Nam Cao ở phương diện nổi bật nào?

 1. Sử dụng ngôi kể thứ nhất hợp lý và điểm nhìn linh hoạt
 2. Miêu tả chân thực ngoại hình và tính cách nhân vật
 3. Xây dựng tình huống truyện độc đáo, hấp dẫn.
 4. Sử dụng ngôi kể linh hoạt từ điểm nhìn của nhân vật

 

 1. Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Sáng tác của …………………..tóat lên niềm căm phẫn mãnh liệt đối với xã hội tư sản thối nát của Việt Nam trước năm 1945.

 1. Ngô Tất Tố
 2. Nam Cao
 3. Nguyễn Công Hoan
 4. Vũ Trọng Phụng

 

 1. Tác phẩm nào không cùng thể loại với các tác phẩm còn lại

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Vũ trụ ca
 2. Trời mỗi ngày lại sáng
 3. Kinh cầu tự
 4. Đất nở hoa

 

 1. Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

 Băng nghệ thuật trào phúng sắc bén, qua đoạn trích “Hạnh phúc một tang gia”, Vũ Trọng Phụng đã phê phán mạnh mẽ bản chất giả dối và sự lố lăng, đồi bại của xã hội “thuợng lưu” ở nông thôn những năm truơc Cách mạng tháng Tám.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. bằng nghệ thuật
 2. phê phán
 3. nông thôn
 4. truớc

 

 1. Xác định một tác phẩm không cùng thể loại với các tác phẩm còn lại

Chọn 1 câu trả lời đúng

 

 1. Số phận một con người
 2. Những người khốn khổ
 3. Thuốc
 4. Người trong bao

 

 1. Chọn một từ mà nghĩa của nó không cùng nhóm với các từ còn lại

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Giao lưu
 2. Giao diện
 3. Giao tiếp
 4. Giao đãi
Loading...

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
no img nhan thanh
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
BÀI. PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN   I. Tìm hiểu bài 1. Phân tích đề a. Tìm hiểu ngữ liệu Đề 1 +         Vấn đề cần nêu: suy nghĩ về khả năng thực hành của ...
Văn, Tiếng ViệtVăn học lớp 11
no img nhan thanh
ĐỀ 8 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 8 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút     I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)             Đọc văn bản sau và thực ...
Văn, Tiếng ViệtĐề thi thử THPT Quốc Gia
Thông điệp nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1- 12 – 2003
Thông điệp nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1- 12 – 2003
THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS, 1-12-2003  NHỮNG TRI THỨC BỔ TRỢMột vài thông tin về căn bệnh HIV/AIDSĐể hiểu được văn bản này, cần có một số hiểu biết tối thiểu về căn bệnh được coi là căn ...
Chuyên mụcVăn, Tiếng Việt
no img nhan thanh
Đề thi đánh giá năng lực (ĐGNL) – môn Ngữ văn (05)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI   ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KÌ THI 2015 – 2016 (Đề số 05)   Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ cònChọn 1 câu trả lời đúngThiên thư Thiên di Thiên nhiên Thiên tai Chọn ...
Chuyên mụcVăn, Tiếng Việt
no img nhan thanh
Nhận xét về tính cách cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội
GỢI Ý     a) Tinh cách, phẩm chất của nhân vật cô Hiền    -   Nhân vật trung tâm của truyện ngắn là cô Hiền, cũng như những người Hà Nội, cô đã cùng ...
Văn, Tiếng ViệtVăn 12
no img nhan thanh
ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI   ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KÌ THI 2015 – 2016 (Đề số 03)    (Đề thi có 07 trang)  Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…Nguyên Đình Chiểu là một ...
Văn, Tiếng Việt
Sách và tư liệu
UNIT 9 – THE POST OFFICE – Tiếng anh lớp 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung
UNIT 9 – THE POST OFFICE – Tiếng anh lớp 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung
 UNIT 9                          THE POST OFFICE.II.            Complete these sentences with the correct form of the words from the box.compete    distribute ...
UNIT 7 – TEST2 – Tiếng anh 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung xinh đẹp
UNIT 7 – TEST2 – Tiếng anh 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung xinh đẹp
 UNIT 7                                                  TEST2I.              PRONUNCIATIONChoose the word that has main stress placed differently from the others.1.      a. population         b. available      ...
Phong trào công nhân ở Viễn Đông
No img
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Ở VIỄN ĐÔNGÔxaca là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của nước Nhật, không bị ...
VẬT LÝ 10 – C4-ND1: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
VẬT LÝ 10 – C4-ND1: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
Định luật bảo toàn động lượng - một nội dung khó đối với học sinh lớp 10