Lực từ – Định luật Am-pe. L11.C4.P2.
Lực từ – Định luật Am-pe. L11.C4.P2.
LỰC TỪ - ĐỊNH LUẬT AMPENguồn ảnh trên internetTÓM TẮT LÝ THUYÊTYêu cầu:-         Nắm được phương, chiều và độ lớn của lực từ tác dụng lên dòng điện.-         Nắm được phương, chiều và độ lớn của lực tương tác giữa ...
Vật lý lớp 11Từ trường
Từ trường – Cảm ứng từ. L11.C4.P1.
Từ trường – Cảm ứng từ. L11.C4.P1.
TỪ TRƯỜNG – CẢM ỨNG TỪTÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:- Nắm được các khái niệm: từ trường, đường sức từ, cảm ứng từ, từ trường đều.- Nắm được nguyên lý chồng chất điện trường.- Vận dụng được các công thức ...
Vật lý lớp 11Từ trường
Dòng điện trong chất điện phân – Định luật Fa-ra-đây. L11.C3.P2.
Dòng điện trong chất điện phân – Định luật Fa-ra-đây. L11.C3.P2.
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂNTÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:-         Nắm được bản chất dòng điện trong chất điện phân và hiện tương dương cực tan.-         Vận dụng được định luật Fa-ra-day giải các bài toán.Nội dung:·        Bản chất dòng ...
Vật lý lớp 11Dòng điện trong các môi trường
Dòng điện trong kim loại. L11.C3.P1.
Dòng điện trong kim loại. L11.C3.P1.
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠITÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:-         Nắm và giải thích được các tính chất điện trong kim loại.-         Nắm được hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn.-         Vận dụng được các công thức dòng điện trong ...
Vật lý lớp 11Dòng điện trong các môi trường
Đề kiểm tra học kì 1-Môn Vật lý_Trường chuyên Tiền Giang
Đề kiểm tra học kì 1-Môn Vật lý_Trường chuyên Tiền Giang
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG         TRƯỜNG THPT CHUYÊN   ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN 1              Năm học 2015 - 2016Môn: VẬT LÝ -  KHỐI 11Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày kiểm tra: 24 ...
Chuyên mụcVật lý lớp 11