no img nhan thanh
Số cách mắc bóng đèn nối tiếp – Chỉnh hợp.Bài 4 tr 55 sgk cơ bản
Số cách mắc bóng đèn nối tiếp - Chỉnh hợpCó bao cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ?Bài giải:Mỗi cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
no img nhan thanh
Bài 5 trang 55 sách đại số lớp 11 cơ bản
Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu:a) Các bông hoa khác nhau ?b) Các bông hoa như nhau ?Bài giải:a) Đánh số thứ tự cho 3 ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
no img nhan thanh
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi – Bài 2 trang 54
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi - Bài 2 trang 54Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy ?Bài giải:Mỗi cách xếp chỗ ngồi cho 10 người khách ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
Đếm hình học, tổ hợp liên quan hình học- Bài 6 tr55 sgk cơ bản
Đếm hình học, tổ hợp liên quan hình học- Bài 6 tr55 sgk cơ bản
Đếm hình học, tổ hợp liên quan hình học- Bài 6 tr55 sgk cơ bản Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao  nhiêu tam giác ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang – bài tập 2.3
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang – bài tập 2.3
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang - bài tập 2.3Đềbài: Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 10 bạn trong đó có An và Bình vào 10 ghế kê thành hàng ngang sao cho a) Hai ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
Bài tập trắc nghiệm xác suất phần 1
Bài tập trắc nghiệm xác suất phần 1
Bài tập trắc nghiệm xác suất hướng dẫn giải chi tiết(dành cho học sinh mới bắt đầu tiếp cận xác suất)Tóm tắt lý thuyết cơ bảnKhông gian mẫu W : là tập các kết quả có thể xảy ra của ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
Quy tắc Nhân – Phép đếm
Quy tắc Nhân – Phép đếm
Phép đếm – Quy tắc NhânBản chất toán học của quy tắc nhân: Giả sử A, B là hai tập hữu hạn. Kí hiệu A x B là tập hợp tất cả các cặp có thứ tự (a, b), trong ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
Quy tắc cộng – Phép đếm
Quy tắc cộng – Phép đếm
Phép đếm – Quy tắc cộngBản chất toán học của phép cộng là công thức tính số phần tử của hợp 2 tập hợp hữu hạn  không giao nhau.Định nghĩa: Giả sử đối tượng X có m cách chọn khác ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
Sắp xếp chỗ ngồi quanh 1 bàn tròn – Bài tập 2.4
Sắp xếp chỗ ngồi quanh 1 bàn tròn – Bài tập 2.4
Sắp xếp chỗ ngồi quanh 1 bàn tròn - Sách bài tập cơ bản  2.5 Trang 62Đề bài:  Có 4 người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa trẻ được xếp vào 7 ghế đặt quanh một bàn ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang – bài tập 2.3
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang – bài tập 2.3
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang - bài tập 2.3Đềbài: Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 10 bạn trong đó có An và Bình vào 10 ghế kê thành hàng ngang sao cho a) Hai ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
Bài toán phân phối- Chọn toa tàu, cửa hàng, phân công công việc, chìa quà…
Bài toán phân phối- Chọn toa tàu, cửa hàng, phân công công việc, chìa quà…
Bài toán phân phối, phân công công việc.Một đoàn tàu có 3 toa chở khách đỗ ở sân ga. Biết rằng mỗi toa có ít nhất 4 chỗ trống.  Có  4  vị  khách  từ  sân  ga  lên  tàu,  mỗi  người  ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
Bài toán đếm hình học, tổ hợp – Bài 7 trang 55
Bài toán đếm hình học, tổ hợp – Bài 7 trang 55
Tổ hợp, bài toán đếm hình họcTrong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ bốn đường thẳng song song với nhau và năm đường thẳng vuông góc với bốn đường thằng song song đó ?Bài ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
Đếm hình học, tổ hợp liên quan hình học- Bài 6 tr55 sgk cơ bản
Đếm hình học, tổ hợp liên quan hình học- Bài 6 tr55 sgk cơ bản
Đếm hình học, tổ hợp liên quan hình học- Bài 6 tr55 sgk cơ bản Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao  nhiêu tam giác ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
no img nhan thanh
Bài 5 trang 55 sách đại số lớp 11 cơ bản
Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu:a) Các bông hoa khác nhau ?b) Các bông hoa như nhau ?Bài giải:a) Đánh số thứ tự cho 3 ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
no img nhan thanh
Số cách mắc bóng đèn nối tiếp – Chỉnh hợp.Bài 4 tr 55 sgk cơ bản
Số cách mắc bóng đèn nối tiếp - Chỉnh hợpCó bao cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ?Bài giải:Mỗi cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất
no img nhan thanh
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi – Bài 2 trang 54
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi - Bài 2 trang 54Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy ?Bài giải:Mỗi cách xếp chỗ ngồi cho 10 người khách ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác Suất