Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)
Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)
 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI(1945-1949) Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Tổng thống Mỹ  (Ru dơ ven), Thủ tướng Anh (Sớc sin), Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô (Xtalin) họp hội ...
Lịch sửLịch sử 12
Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991) Liên Bang Nga (1991 – 2000)
Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991) Liên Bang Nga (1991 – 2000)
  LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 - 1991) LIÊN BANG NGA (1991 - 2000)  Lược đồ Liên Xô năm 1940I. LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 của thế kỷ XX1. Liên Xô ...
Lịch sửLịch sử 12
Các nước Đông Bắc Á
Các nước Đông Bắc Á
I. Nét chung về khu vực Đông Bắc ÁĐông Bắc Á là khu vực rộng lớn, đông dân nhất thế giới. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Bắc Á (trừ Nhật Bản) đều bị chủ nghĩa ...
Lịch sửLịch sử 12
Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ PHẦN THỨ I. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Lược đồ các nước Đông Nam ÁI. SỰ THÀNH LẬP CÁC QUỐC GIA ĐỘC LẬP Ở  ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.1. Khái ...
Lịch sửLịch sử 12
Các nước châu Phi và Mĩ La – tinh
Các nước châu Phi và Mĩ La – tinh
  CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ CHÂU MỸ LA TINH   Lược đồ Châu Phi sau chiến tranh thế  giới thứ haiI. CÁC NƯỚC CHÂU PHIDT: 30,3 tr km2, 800 triệu người(2002), gồm 54 quốc gia lớn nhỏ.1.Vài nét  về cuộc đấu tranh giành độc ...
Lịch sửLịch sử 12
Nước Mĩ
Nước Mĩ
 NƯỚC MỸ I. NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1945 ĐẾN 19731. Kinh tế-       Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mỹ phát triển mạnh: công nghiệp chiếm 56,5% tổng sản lượng công nghiệp thế giới; nông nghiệp bằng hai lần 5 nước ...
Lịch sửLịch sử 12
Tây Âu
Tây Âu
  TÂY ÂU  Quá trình mở rộng Liên minh châu Âu (EU)I. TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 19501. Về kinh tế-       Sau chiến tranh thế giới thứ hai Tây Âu bị tổn thất nặng, nhiều thành phố, nhà máy  bị tàn phá nên  sản xuất ...
Lịch sửLịch sử 12
Nhật Bản
Nhật Bản
NHẬT BẢNI. NHẬT BẢN  từ 1945 - 1952Chiến tranh thế giới thứ hai để lại cho Nhật Bản những hậu quả nặng nề (gần 3 triệu người chết và mất tích, kinh tế bị tàn phá, 13 triệu người thất ...
Lịch sửLịch sử 12
Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
 QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ “CHIẾN TRANH LẠNH” Sau thế chiến II,“ Chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường  là Liên xô và Mỹ, chi phối các quan hệ quốc tế.I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ ...
Lịch sửLịch sử 12
Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX
Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX
 CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ 20 I. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ1. Nguồn gốc và đặc điểma. Nguồn gốc-       Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản ...
Lịch sửLịch sử 12
Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm  2000
Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000
 TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NĂM 2000  Trật tự hai cực YaltaI. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 19451. Sự xác lập của trật tự hai cực Yalta  do ...
Lịch sửLịch sử 12
Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925  Nguồn lợi của tư bản Pháp  ở Viêt Nam  trong cuộc khai thác lần thứ haiI. NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI Ở ...
Lịch sửLịch sử 12
Trang 1 của 8 trang12345...Trang sau »