Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến
Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến
SỬ 10 - BÀI 28. TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN Đường tiên quân của Hai Bà Trưng I. SỰ HÌNH THÀNH CỦA TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC ...
Lịch sửLịch sử lớp 10
Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 14. NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI  (1918 - 1939)   I. Nhật Bản trong những năm  1918 - 1929  1. Nhật Bản trong những năm đầu sau chiến tranh 1918 - ...
Lịch sửLịch sử lớp 11
Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
 QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ “CHIẾN TRANH LẠNH” Sau thế chiến II,“ Chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường  là Liên xô và Mỹ, chi phối các quan hệ quốc tế.I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ ...
Lịch sửLịch sử 12
Bài 40. Lê – nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX
Bài 40. Lê – nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX
LỊCH SỬ 10 - BÀI 40. LÊ NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX I. HOẠT ĐỘNG BƯỚC ĐẦU CỦA  V.I.LÊNIN TRONG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA. * Tiểu sử -       Vla-đi-mia ...
Lịch sửLịch sử lớp 10
Bài 3. Trung Quốc
Bài 3. Trung Quốc
LỊCH SỬ LỚP 11  BÀI 3. TRUNG QUỐC   Hoà ước Nam Kinh 1842 I. Trung Quốc bị các đế quốc xâm lược * Nguyên nhân Trung Quốc bị xâm lược -       Thế ...
Lịch sửLịch sử lớp 11
Bài 15 – 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (P1)
Bài 15 – 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (P1)
LỊCH SỬ 10 - BÀI 15. THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X) Lược đồ Âu Lạc thế kỷ I-III ...
Lịch sửLịch sử lớp 10
Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 24. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)   I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1. Những biến động về kinh tế -       ...
Lịch sửLịch sử lớp 11
Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951- 1953)
Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951- 1953)
 BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNGCHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP(1951 - 1953) I. THỰC DÂN PHÁP ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG1. Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh-       Từ tháng 5/1949, Mỹ can thiệp sâu vào  chiến tranh xâm ...
Lịch sửLịch sử 12
Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
LỊCH SỬ 10 - BÀI 29. CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG ANH Hà Lan 1609 Hà Lan: Gồm lãnh thổ các nước Hà Lan, Bỉ, Luyxămbua và một số vùng đất ...
Lịch sửLịch sử lớp 10
Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 13. NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Ngày thứ năm "đen tối" (24/10/1929), ngày thị trường chứng khoán New York sụp đổ. I. Nước Mĩ trong những năm 1918 - ...
Lịch sửLịch sử lớp 11
Nhật Bản
Nhật Bản
NHẬT BẢNI. NHẬT BẢN  từ 1945 - 1952Chiến tranh thế giới thứ hai để lại cho Nhật Bản những hậu quả nặng nề (gần 3 triệu người chết và mất tích, kinh tế bị tàn phá, 13 triệu người thất ...
Lịch sửLịch sử 12
Trang 1 của 8 trang12345...Trang sau »