no img nhan thanh
Các hàm số lượng giác cơ bản
CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Giới thiệu các dạng của hàm số lượng giác.   + Tập xác định của hàm số lượng ...
Đại số và giải tích lớp 10Lượng giác
no img nhan thanh
Phương pháp giải phương trình lượng giác cơ bản
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm một số nội dung sau:   + Phương trình sin x.   + Phương trình cosx.   + Phương trình tanx - ...
Đại số và giải tích lớp 10Lượng giác
no img nhan thanh
Bài tập phương trình lượng giác cơ bản
BÀI TẬP CỦNG CỐ LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Phương trình sin x.   + Phương trình cosx.   + Phương trình tanx - ...
Đại số và giải tích lớp 10Lượng giác
no img nhan thanh
Phương trình bậc 1 đối với hàm số lượng giác
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC NHẤT ĐỐI VỚI HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Các dạng của phương trình lượng giác bậc nhất.   + ...
Đại số và giải tích lớp 10Lượng giác
no img nhan thanh
Phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC HAI ĐỐI VỚI HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Dạng của phương trình lượng giác bậc hai   + Phương ...
Đại số và giải tích lớp 10Lượng giác
no img nhan thanh
Phương pháp giải phương trình asinx +b cosx = c
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI SIN VÀ COS Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Dạng của phương trình bậc nhất đối với sin và cos .   + ...
Đại số và giải tích lớp 10Lượng giác
no img nhan thanh
Phương pháp giải phương trình lượng giác thuần nhất bậc 2
PHƯƠNG TRÌNH THUẦN NHẤT BẬC HAI ĐỐI VỚI SIN VÀ COS Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Dạng của phương trình thuần bậc hai đối với sin và cos ...
Đại số và giải tích lớp 10Lượng giác
no img nhan thanh
Bài tập phương trình lượng giác thuần nhất bậc 2
BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH THUẦN NHẤT BẬC HAI ĐỐI VỚI SIN VÀ COS Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Dạng của phương trình thuần bậc hai đối với ...
Đại số và giải tích lớp 10Lượng giác
no img nhan thanh
Phương trình lượng giác đối xứng, tựa đối xứng
PHƯƠNG TRÌNH ĐỖI XỨNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH TỰA ĐỐI XỨNG Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Dạng phương trình lượng giác đối xứng   + Dạng phương trình ...
Đại số và giải tích lớp 10Lượng giác
no img nhan thanh
Chứng minh bất đẳng thức bằng ứng dụng đạo hàm
VĐ2. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC ĐẠO HÀM – ĐẠO HÀM CỦA HÀM HẰNG Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết đạo hàm của hàm số lượng giác Để chứng minh đẳng thức đạo hàm, ta chứng ...
Đại số và giải tích lớp 10Bất đẳng thức
Bài tập hệ phương trình bậc 2, phương pháp giải hệ phương trình bậc 2
Bài tập hệ phương trình bậc 2, phương pháp giải hệ phương trình bậc 2
BÀI 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA 1 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT Dạng 1: giải hệ pt gồm 1 phương trình bậc nhất và 1 phương trình bậc hai 2 ẩnBài 1. Bài 2.   Bài 3. Bài 4. Bài 5. Bài 6. a. Giải hệ ...
Đại số và giải tích lớp 10Hệ phương trình
no img nhan thanh
Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh BĐT.
 SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC   
Đại số và giải tích lớp 10Bất đẳng thức
Trang 1 của 4 trang1234