no img nhan thanh
ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUNG VÀO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN NGHỆ THUẬT Đề 1 Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi: Giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào là nền văn hóa của ta đồ sộ, có những cống hiến lớn lao ...
Chuyên mụcĐề thi đánh giá năng lực chung
no img nhan thanh
ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KÌ THI 2015 – 2016 (Đề số 01)
ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KÌ THI 2015 – 2016 (Đề số 01) Câu 1: Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: Do phương pháp sáng tác tập thể , các tác phẩm văn ...
Chuyên mụcĐề thi đánh giá năng lực chung
no img nhan thanh
ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI   ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KÌ THI 2015 – 2016 (Đề số 03)    (Đề thi có 07 trang)  Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…Nguyên Đình Chiểu là một ...
Đề thi đánh giá năng lực chungVăn, Tiếng Việt
no img nhan thanh
Đề thi đánh giá năng lực (ĐGNL) – môn Ngữ văn (05)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI   ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KÌ THI 2015 – 2016 (Đề số 05)   Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ cònChọn 1 câu trả lời đúngThiên thư Thiên di Thiên nhiên Thiên tai Chọn ...
Đề thi đánh giá năng lực chungVăn, Tiếng Việt
Đề thi ĐGNL (Ngữ văn) – Số 05
Đề thi ĐGNL (Ngữ văn) – Số 05
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰCKÌ THI 2015 – 2016(Đề số 05)  Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ cònChọn 1 câu trả lời đúngThiên thưThiên diThiên nhiênThiên taiChọn ...
Đề thi đánh giá năng lực chungVăn, Tiếng Việt
no img nhan thanh
Đáp án đề thi ĐGNL (Ngữ văn – 05)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI   ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KÌ THI 2015 – 2016 (Đề số 05)   Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ cònChọn 1 câu trả lời đúngThiên thư Thiên di Thiên nhiên Thiên ...
Đề thi đánh giá năng lực chungVăn, Tiếng Việt
Đề thi ĐGNL (Ngữ văn) – Số 05
Đề thi ĐGNL (Ngữ văn) – Số 05
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰCKÌ THI 2015 – 2016(Đề số 05)  Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ cònChọn 1 câu trả lời đúngThiên thưThiên diThiên nhiênThiên taiChọn ...
Đề thi đánh giá năng lực chungVăn, Tiếng Việt
no img nhan thanh
Đề thi đánh giá năng lực (ĐGNL) – môn Ngữ văn (05)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI   ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KÌ THI 2015 – 2016 (Đề số 05)   Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ cònChọn 1 câu trả lời đúngThiên thư Thiên di Thiên nhiên Thiên tai Chọn ...
Đề thi đánh giá năng lực chungVăn, Tiếng Việt
no img nhan thanh
ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI   ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KÌ THI 2015 – 2016 (Đề số 03)    (Đề thi có 07 trang)  Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…Nguyên Đình Chiểu là một ...
Đề thi đánh giá năng lực chungVăn, Tiếng Việt
no img nhan thanh
ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KÌ THI 2015 – 2016 (Đề số 01)
ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KÌ THI 2015 – 2016 (Đề số 01) Câu 1: Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: Do phương pháp sáng tác tập thể , các tác phẩm văn ...
Chuyên mụcĐề thi đánh giá năng lực chung
no img nhan thanh
ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUNG VÀO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN NGHỆ THUẬT Đề 1 Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi: Giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào là nền văn hóa của ta đồ sộ, có những cống hiến lớn lao ...
Chuyên mụcĐề thi đánh giá năng lực chung