no img nhan thanh
Những vấn đề chính trị, xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
 Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩaTiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa là một tiến trình lịch sử lâu dài, khó khăn và gian ...
Giáo dục đại họcLý luận của chủ nghĩa Mac - Lê nin về chủ nghĩa xã hội
no img nhan thanh
Đường lối đổi mới trên các lĩnh vực
a)     Đường lối phát triển kinh tế -       Đường lối công nghiệp hoá: + Sự cần thiết phải công nghiệp hóa: V.I.Lênin khẳng định: “Cơ sở kinh tế duy nhất có thể có ...
Giáo dục đại họcChương III: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam
no img nhan thanh
Đường lối trong giai đoạn 1954-1964
1. Đường lối trong giai đoạn 1954-1964 a) Bối cảnh lịch sử của cách mạng Việt Nam sau tháng 7-1954 Sau Hội nghị Giơnevơ, cách mạng Việt Nam vừa có những thuận lợi mới, ...
Giáo dục đại họcChương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)
no img nhan thanh
Mục tiêu quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.
a)Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị Ngay từ Đại hội VI, Đảng ta đã chỉ rõ cần đổi mới chính trị, trong đó có đổi mới hệ thống chính ...
Giáo dục đại họcChương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
no img nhan thanh
Tổ chức đô thị
.TỔ CHỨC ĐÔ THỊ Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Ngọc ThêmĐô thị Việt Nam trong lịch sử rất kém phát triển. Để hiểu được nguyên nhân của sự kiện này. Có thể xem xét đô thị Việt Nam ...
Giáo dục đại họcVăn hóa tổ chức đời sống tập thể
no img nhan thanh
Thị trường tiền tệ
Thị trường tiền tệCầu tiền tệ (Demand for money)Là toàn bộ lượng tiền mà các tác nhân trong nền kinh tế muốn giữ để thoả mãn nhu cẩu trao đổi; thanh toán và tích luỹ giá trị.❖ Những động cơ ...
Giáo dục đại họcTiền tệ và chính sách tiền tệ
no img nhan thanh
Chức năng của tiền tệ
Chức năng của tiền tệ Theo quan điểm của các nhà kinh tế thị trường tiến có ba chức năng đó là: Phương tiện cất giữ; đơn vị hạch toán và phương tiện trao đổi.Phương tiện cất giữ giá trị (Bảo ...
Giáo dục đại họcTiền tệ và chính sách tiền tệ
no img nhan thanh
Tiền là gì?
Tiền là gì?Quan điểm của Trường phái trọng thươngTiền đồng nghĩa với sự giầu có. Một quốc gia muốn làm giầu thì phải tích luỹ thật nhiều tiền. Một số nước theo quan niệm này đã lâm vào cảnh lạm ...
Giáo dục đại họcTiền tệ và chính sách tiền tệ
no img nhan thanh
Phân tích tính hai mặt của cơ chế thị trường và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Phân tích tính hai mặt của cơ chế thị trường và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt NamCơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết sự vận hành ...
Giáo dục đại họcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Trình bày quan điểm mới về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (theo tinh thần Văn kiện đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam)
Trình bày quan điểm mới về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (theo tinh thần Văn kiện đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam)Trả lờiVề khái niệm kinh tế thị ...
Giáo dục đại họcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Trả lờiKhái niệm:Theo văn kiện đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.Khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã ...
Giáo dục đại họcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Tại sao nói việc lựa chọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là đúng đắn và cần thiết
Tại sao nói việc lựa chọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là đúng đắn và ...
Giáo dục đại họcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaTrả lời:Thị trườngMột là, khái niệm thị trườngCó rất khái niệm khác nhau về thị trường, ...
Giáo dục đại họcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Phân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóa; kinh tế kế hoạch hóa tập trung và kinh tế thị trường
            Phân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóa; kinh tế kế hoạch hóa tập trung và kinh tế thị trườngPhân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóaKinh tế tự nhiên Kinh tế tự ...
Giáo dục đại họcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Nêu một số hạn chế và giải pháp khắc phục
Trình bày đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Nêu một số hạn chế và giải pháp khắc phục. Trả lời.Thứ nhất, khái niệm hệ thống chính trị Việt NamHệ thống chính trị Việt Nam lần ...
Giáo dục đại họcKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
BAREM ĐIỂM, ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG
BREM ĐÁP ÁN MÔN CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNGChính trị là gì? Phân tích luận điểm: Chính trị vừa là khoa học, vừa là nghệ thuậ(5đ)ÝNỘI DUNGĐIỂMGHI CHÚ1Chính trị là gì2.5 1.1Những quan niệm ngoài mácxít1.0 1.1.1Hy Lạp cổ đại   Platon   Arixtốt  1.1.2Trung Quốc cổ, ...
Giáo dục đại họcKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
Trang 1 của 59 trang12345...102030...Trang sau »