no img nhan thanh
EQ là gì ?
Bắt đầu từ năm 1990, nhà tâm lý học Peter Salovey ở ĐH Yale và John Mayer ở ĐH New Hampshire đã đưa ra thuật ngữ Trí thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence, hoặc Emotional Quotient - EQ). EQ là thước đo độ thông minh ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học
ABRAHAM LINCOLN’s LETTER TO HEADMASTER
ABRAHAM LINCOLN’s LETTER TO HEADMASTER
Thư của Tổng thống Lincoln gửi thầy hiệu trường nơi con ông học   Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học
no img nhan thanh
Chỉ số sáng tạo CQ- Trí thông minh sáng tạo
Chỉ số sáng tạo CQ- Trí thông minh sáng tạoCQ - "cái vỗ nhẹ" vào vùng não phảiBất cứ hoạt động trong lĩnh vực nào cũng không chỉ dựa vào những cái có sẵn mà phải phát triển nó lên. ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học
no img nhan thanh
PC – Say mê quyền lực
PC - Say mê quyền lực Là bất cứ việc gì cũng chỉ thành công nếu toàn tâm toàn ý dành cho nó. Để đặc trưng cho phẩm chất này người ta đưa ra khái niệm Chỉ số say mê (Passion ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học
no img nhan thanh
SQ – Chỉ số thông minh xã hội
SQ - Thông minh xã hội Rộng hơn nữa, khả năng biết dựa vào EQ kết hợp với sự nhạy bén trong nhận thức những cái mới nảy sinh trong xã hội để chủ động điều tiết cách ứng xử của ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học
ABRAHAM LINCOLN’s LETTER TO HEADMASTER
ABRAHAM LINCOLN’s LETTER TO HEADMASTER
Thư của Tổng thống Lincoln gửi thầy hiệu trường nơi con ông học   Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học
no img nhan thanh
PC – Say mê quyền lực
PC - Say mê quyền lực Là bất cứ việc gì cũng chỉ thành công nếu toàn tâm toàn ý dành cho nó. Để đặc trưng cho phẩm chất này người ta đưa ra khái niệm Chỉ số say mê (Passion ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học
no img nhan thanh
Chỉ số sáng tạo CQ- Trí thông minh sáng tạo
Chỉ số sáng tạo CQ- Trí thông minh sáng tạoCQ - "cái vỗ nhẹ" vào vùng não phảiBất cứ hoạt động trong lĩnh vực nào cũng không chỉ dựa vào những cái có sẵn mà phải phát triển nó lên. ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học
no img nhan thanh
SQ – Chỉ số thông minh xã hội
SQ - Thông minh xã hội Rộng hơn nữa, khả năng biết dựa vào EQ kết hợp với sự nhạy bén trong nhận thức những cái mới nảy sinh trong xã hội để chủ động điều tiết cách ứng xử của ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học
no img nhan thanh
Cách tạo dựng EQ cho cá nhân
Trong khi chỉ số IQ ít khi thay đổi theo thời gian, thì chỉ số EQ có thể được "học" và thay đổi vào bất cứ giai đoạn hay môi trường nào. Nguyên nhân là bởi EQ là các kỹ ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học
no img nhan thanh
Các loại năng lực cần có để phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ)
Trong khi chỉ số thông minh ít khi thay đổi theo thời gian, thì chỉ số thông minh cảm xúc có thể được “học” và thay đổi vào bất cứ giai đoạn hay môi trường nào. Để thành công trong môi trường ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học
no img nhan thanh
Sự khác biệt cơ bản EQ và IQ
Sau đây là những khác biệt cơ bản giữa IQ và EQ Chỉ số thông minh - IQ Chỉ số xúc cảm - EQ - Khả năng nhận thức - Khả năng cảm nhận - Ít thay đổi theo thời gian - Có thể làm tăng ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học
no img nhan thanh
EQ được tạo thành từ nhân tố nào?
Có 5 nhân tố chính hình thành trí tuệ cảm xúc EQ 1. Hiểu rõ chính mình Hiểu rõ chính mình hay khả năng tự ý thức về mình là yếu tố đầu tiên của trí tuệ cảm xúc. Có khả năng ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học
no img nhan thanh
EQ là gì ?
Bắt đầu từ năm 1990, nhà tâm lý học Peter Salovey ở ĐH Yale và John Mayer ở ĐH New Hampshire đã đưa ra thuật ngữ Trí thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence, hoặc Emotional Quotient - EQ). EQ là thước đo độ thông minh ...
Giáo trình Tâm lý, tôn giáoTâm lý học