no img nhan thanh
Phương trình tham số của đường thẳng
Tự học phương trình tham số của đường thẳng
Hình học lớp 10Hình học phẳng Oxy
Cách tìm tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC
Cách tìm tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC
Phương pháp tìm tâm đường tròn nội tiếp ABCBài 1. Trong mpOxy cho tam giác ABC với A(–2;3)  B(1/4; 0) và C(2;0). Tìm tâm J đường tròn nội tiếp tam giác ABC.Bài 2.Trong mpOxy cho tam giác ABC với A(2;6)  B(–3;–4) ...
Hình học lớp 10Hình học phẳng Oxy
Bài toán biết chân 3 đường vuông góc
Bài toán biết chân 3 đường vuông góc
Cho tam giác ABC, H là trực tâm của tam giác ABC. Gọi E, P, F là chân 3 đường vuông góc. Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác EFP
Hình học lớp 10Hình học phẳng Oxy
no img nhan thanh
Tuyển tập các bài toán hình học Oxy – Ôn thi THPT Quốc Gia
Tài liệu sưu tầm từ internet. Các bài toán oxy dành cho học sinh khá, giỏi, hs thi THPT Quốc Gia
Hình học lớp 10Hình học phẳng Oxy
no img nhan thanh
Các bài toán cơ bản của hình học phẳng
Các bài toán cơ bản hình học phẳng. trích từ các chuyên đề ôn thi đại học của trường THPT Nguyễn Quang Diêu
Hình học lớp 10Hình học phẳng Oxy
no img nhan thanh
Tuyển tập các bài toán hình học Oxy – Ôn thi THPT Quốc Gia
Tài liệu sưu tầm từ internet. Các bài toán oxy dành cho học sinh khá, giỏi, hs thi THPT Quốc Gia
Hình học lớp 10Hình học phẳng Oxy
no img nhan thanh
Các bài toán cơ bản của hình học phẳng
Các bài toán cơ bản hình học phẳng. trích từ các chuyên đề ôn thi đại học của trường THPT Nguyễn Quang Diêu
Hình học lớp 10Hình học phẳng Oxy
Cách tìm tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC
Cách tìm tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC
Phương pháp tìm tâm đường tròn nội tiếp ABCBài 1. Trong mpOxy cho tam giác ABC với A(–2;3)  B(1/4; 0) và C(2;0). Tìm tâm J đường tròn nội tiếp tam giác ABC.Bài 2.Trong mpOxy cho tam giác ABC với A(2;6)  B(–3;–4) ...
Hình học lớp 10Hình học phẳng Oxy
Bài toán biết chân 3 đường vuông góc
Bài toán biết chân 3 đường vuông góc
Cho tam giác ABC, H là trực tâm của tam giác ABC. Gọi E, P, F là chân 3 đường vuông góc. Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác EFP
Hình học lớp 10Hình học phẳng Oxy
no img nhan thanh
Phương trình tổng quát của đường thẳng
bài tập phương trình tổng quát của đường thẳng.
Hình học lớp 10Hình học phẳng Oxy
no img nhan thanh
Phương trình tham số của đường thẳng
Tự học phương trình tham số của đường thẳng
Hình học lớp 10Hình học phẳng Oxy