no img nhan thanh
Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới
a) Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII So với thời kỳ trước đổi mới, nhận thức về kinh tế thị trường trong giai ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
no img nhan thanh
Chức năng của pháp luật và các kiểu pháp luật trong lịch sử – Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương
Chức năng của pháp luật và các kiểu pháp luật trong lịch sử Chức năng của pháp luậtChức năng của pháp luật là những phương diện, mặt tác động chủ yếu của pháp luật phản ánh bản chất giai cấp ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtNhững vấn đề cơ bản về pháp luật
no img nhan thanh
Khái niệm vụ việc dân sự – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
Khái niệm vụ việc dân sựVụ việc dân sự là vụ việc phát sinh tại Tòa án nhân dân do cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện, yêu cầu Tòa án bảo vệ các quyền và lợi ích hợp ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtLuật tố tụng dân sự
no img nhan thanh
Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin về sự phát triển tất yếu của xã hội loài người theo các hình thái kinh tế - xã hội. ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
no img nhan thanh
Đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Nêu một số hạn chế và giải pháp khắc phục
Trình bày đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Nêu một số hạn chế và giải pháp khắc phục. Trả lời.Thứ nhất, khái niệm hệ thống chính trị Việt NamHệ thống chính trị Việt Nam lần ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
BAREM ĐIỂM, ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG
BREM ĐÁP ÁN MÔN CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNGChính trị là gì? Phân tích luận điểm: Chính trị vừa là khoa học, vừa là nghệ thuậ(5đ)ÝNỘI DUNGĐIỂMGHI CHÚ1Chính trị là gì2.5 1.1Những quan niệm ngoài mácxít1.0 1.1.1Hy Lạp cổ đại   Platon   Arixtốt  1.1.2Trung Quốc cổ, ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Phân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước với một số hiện tượng nhà nước – pháp luật khác
Phân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước với một số hiện tượng nhà nước – pháp luật khácPhân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước với các giấy tờ hành chính thông thườngCác loại giấy ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Bằng những lý luận và thực tiến hãy làm rõ đặc điểm của thủ tục hành chính và phân biệt thủ tục hành chính với thủ tục tố tụng tư pháp
Bằng những lý luận và thực tiến hãy làm rõ đặc điểm của thủ tục hành chính và phân biệt thủ tục hành chính với thủ tục tố tụng tư phápKhái niệmThủ tục hành chính là trịnh tự, trật tự ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Phân tích vị trí, vai trò, chức năng, mối quan hệ giữa ba bộ phận hợp thành hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Liên hệ với thực tiễn hiện nay
Câu 1: Phân tích vị trí, vai trò, chức năng, mối quan hệ giữa ba bộ phận hợp thành hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Liên hệ với thực tiễn hiện nay (5 điểm)Trả lời:  - Khái niệmHệ ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Liên minh công – nông – trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
Liên minh công - nông - trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội1.Tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức-Khi tổng kết thực tiễn phong trào công ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương VIII Cơ cấu xã hội - giai cấp và Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
no img nhan thanh
Cơ cấu xã hội – giai cấp trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội1.Quan niệm ve cơ cấu xã hội - giai cấpa) Cơ cấu xã hội và cơ cấu xã hội - giai cấp- Mỗi con người ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương VIII Cơ cấu xã hội - giai cấp và Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
no img nhan thanh
Đổi mới hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Đổi mới hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nayNhư trên đã đề cập, Nhà nước là “trụ cột” của hệ thống chính trị ở nước ta ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương VII Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
no img nhan thanh
Nhà nước xã hội chủ nghĩa -Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
Nhà nước xã hội chủ nghĩa -Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học1.Quan niệm về nhà nước xã hội chủ nghĩaĐó là một trong những tổ chức chính trị cơ bản nhất của hệ thống chính trị xã hội ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương VII Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
Trang 1 của 24 trang12345...1020...Trang sau »