no img nhan thanh
Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin về sự phát triển tất yếu của xã hội loài người theo các hình thái kinh tế - xã hội. ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
no img nhan thanh
Lực lượng đoàn kết và hình thức tổ chức
 Lực lượng đoàn kết và hình thức tổ chứca) Các lực lượng cần đoàn kếtLực lượng đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất phong phú, song tập trung chủ yếu vào phong trào cộng sản và ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
no img nhan thanh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đứca)Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức- Đạo đức là cái gốc của người cách mạngHồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, một lãnh tụ cách ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
no img nhan thanh
Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.Vai trò và bản chất của ĐảngVề sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam:Hồ Chí Minh chỉ rõ: Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương II. Tư tưởng Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Hoàn cảnh trong nước
2. Hoàn cảnh trong nước a) Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp -  Chính sách cai trị của thực dân Pháp Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
no img nhan thanh
Đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Nêu một số hạn chế và giải pháp khắc phục
Trình bày đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Nêu một số hạn chế và giải pháp khắc phục. Trả lời.Thứ nhất, khái niệm hệ thống chính trị Việt NamHệ thống chính trị Việt Nam lần ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
BAREM ĐIỂM, ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG
BREM ĐÁP ÁN MÔN CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNGChính trị là gì? Phân tích luận điểm: Chính trị vừa là khoa học, vừa là nghệ thuậ(5đ)ÝNỘI DUNGĐIỂMGHI CHÚ1Chính trị là gì2.5 1.1Những quan niệm ngoài mácxít1.0 1.1.1Hy Lạp cổ đại   Platon   Arixtốt  1.1.2Trung Quốc cổ, ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Phân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước với một số hiện tượng nhà nước – pháp luật khác
Phân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước với một số hiện tượng nhà nước – pháp luật khácPhân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước với các giấy tờ hành chính thông thườngCác loại giấy ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Bằng những lý luận và thực tiến hãy làm rõ đặc điểm của thủ tục hành chính và phân biệt thủ tục hành chính với thủ tục tố tụng tư pháp
Bằng những lý luận và thực tiến hãy làm rõ đặc điểm của thủ tục hành chính và phân biệt thủ tục hành chính với thủ tục tố tụng tư phápKhái niệmThủ tục hành chính là trịnh tự, trật tự ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Phân tích vị trí, vai trò, chức năng, mối quan hệ giữa ba bộ phận hợp thành hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Liên hệ với thực tiễn hiện nay
Câu 1: Phân tích vị trí, vai trò, chức năng, mối quan hệ giữa ba bộ phận hợp thành hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Liên hệ với thực tiễn hiện nay (5 điểm)Trả lời:  - Khái niệmHệ ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Liên minh công – nông – trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
Liên minh công - nông - trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội1.Tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức-Khi tổng kết thực tiễn phong trào công ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương VIII Cơ cấu xã hội - giai cấp và Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
no img nhan thanh
Cơ cấu xã hội – giai cấp trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội1.Quan niệm ve cơ cấu xã hội - giai cấpa) Cơ cấu xã hội và cơ cấu xã hội - giai cấp- Mỗi con người ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương VIII Cơ cấu xã hội - giai cấp và Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
no img nhan thanh
Đổi mới hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Đổi mới hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nayNhư trên đã đề cập, Nhà nước là “trụ cột” của hệ thống chính trị ở nước ta ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương VII Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
no img nhan thanh
Nhà nước xã hội chủ nghĩa -Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
Nhà nước xã hội chủ nghĩa -Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học1.Quan niệm về nhà nước xã hội chủ nghĩaĐó là một trong những tổ chức chính trị cơ bản nhất của hệ thống chính trị xã hội ...
Giáo trình chính trị và pháp luậtChương VII Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
Trang 1 của 24 trang12345...1020...Trang sau »