Cambridge english for young learner
Cambridge english for young learner
Cambridge english young learner: Cuốn sách cần thiết cho các phụ huynh mong muốn con cháu mình có điểm xuất phát theo chuẩn quốc tế của hệ thống ngôn ngữ Cambridge.
Luyện thi chứng chỉChứng chỉ A2 (Châu Âu)
Cuốn Problems from the book, Titu Andrescu, Gabrial Dospinescu
Cuốn Problems from the book, Titu Andrescu, Gabrial Dospinescu
Cuốn sách Problems from the book của hai tác giả Titu Andrescu và Gabriel Dospinescu, hai người Romania làm việc tại Mỹ. Nội dung cuốn sách rất đa dạng và phù hợp với học sinh giỏi toán thi VMO, và ...
Luyện thi chứng chỉLuyện thi SAT
Asia pacific Mathematical Olympiad for frimary schools 2012
Asia pacific Mathematical Olympiad for frimary schools 2012
Asia pacific Mathematical Olympiad for frimary schools 2012: Tập hợp đề thì toán năm 2012
Luyện thi chứng chỉLuyện thi SAT
2013–2014. Math counts School Handbook
2013–2014. Math counts School Handbook
2013–2014. Math counts School Handbook. Tài liệu gồm có các bài thi mẫu, đáp án, đánh giá độ khó của từng bài. Nội dung toán học đa dạng, nhiều câu hỏi dễ nhưng không tầm thường. Tài liệu này hữu ...
Luyện thi chứng chỉLuyện thi SAT
Ví dụ một để thi toán học đánh giá năng lực theo chuẩn UEE (University Extended Education ) & SMS
Ví dụ một để thi toán học đánh giá năng lực theo chuẩn UEE (University Extended Education ) & SMS
Ví dụ một để thi toán học đánh giá năng lực theo chuẩn UEE (University Extended Education ) & SMS
Luyện thi chứng chỉLuyện thi SAT
Trang 1 của 2 trang12