Câu 7 trang 43 SGK GDCD lớp 12
Câu 7 trang 43 SGK GDCD lớp 12
Hãy kể về tấm gương những doanh nhân thành đạt mà em biết và nhận xét về quyền bình đẳng nam, nữ trong kinh doanh ở nước ta hiện nay. GỢI Ý LÀM BÀI-    Những doanh nhân Việt Nam thành ...
Giáo dục công dânGiáo dục công dân lớp 12
Câu 13 trang 108 SGK GDCD lớp 12
Câu 13 trang 108 SGK GDCD lớp 12
Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau:Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:a. Từ 18 tuổi đến 27 tuổi.b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.c. Từ 17 tuổi đến ...
Giáo dục công dânGiáo dục công dân lớp 12
Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.Gợi ý làm bài:-         Chính sách của nhà nước để thể hiện quyền bình đẳng dân tộc: Ưu tiên các ...
Giáo dục công dânGiáo dục công dân lớp 12
Câu 2 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Câu 2 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở ...
Giáo dục công dânGiáo dục công dân lớp 12
Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 12
Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 12
Theo em, vi phạm pháp luật có gì chung và khác biệt với vi phạm đạo đức? Lấy trộm tiền của người khác là vi phạm pháp luật hay vi phạm đạo đức?GỢI Ý LÀM BÀI   Vi phạm pháp luật Vi ...
Giáo dục công dânGiáo dục công dân lớp 12
Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm.  Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm. Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm. GỢI Ý LÀM BÀI-   Ông A mất xe máy và khẩn ...
Giáo dục công dânGiáo dục công dân lớp 12
Câu 5 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Câu 5 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Việc Nhà nước ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao và quy định không sử dụng lao động nữ vào các công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, ảnh hưởng xấu ...
Giáo dục công dânGiáo dục công dân lớp 12
Câu 12 trang 108 SGK GDCD lớp 12
Câu 12 trang 108 SGK GDCD lớp 12
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là:a. Mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh.b. Mọi công dân được hoạt động kinh doanh khi có ...
Giáo dục công dânGiáo dục công dân lớp 12
Câu 12 trang 67 SGK GDCD lớp 12
Câu 12 trang 67 SGK GDCD lớp 12
Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây:    Stt    Hành viVi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân(1)Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính ...
Giáo dục công dânGiáo dục công dân lớp 12
Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước? GỢI Ý LÀM BÀI-  Pháp ...
Giáo dục công dânGiáo dục công dân lớp 12
Trang 1 của 7 trang12345...Trang sau »