no img nhan thanh
Tìm điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến
Tìm điều kiện của tham số m để hàm số đồng biến, nghịch biếnTuyển tập các bài toán tìm điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến của các hàm phân thức. Hướng dẫn giải toán chi tiết.Xét dấu ...
Hàm số, giới hạnĐồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến trên khoảng của hàm đa thức
Đồng biến, nghịch biến của đồ thị hàm sốPhương pháp tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến của đồ thị hàm số trên tập xác định, trên một khoảng. Ứng dụng dấu của tam thức bậc ...
Hàm số, giới hạnĐồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Phương pháp tìm khoảng đồng biến, nghịch biến
Đồng biến, nghịch biến của đồ thị hàm sốTóm tắt kiến thức Đồng biến, nghịch biến. Phương pháp tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số. Ứng dụng đạo hàm, dấu của tam thức bậc 2. Bài tập trắc nghiệm ...
Hàm số, giới hạnĐồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Cực đại, cực tiểu. Phương pháp tìm cực trị của hàm số
CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU( CỰC TRỊ ) CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐPhương pháp tìm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số. Các bước tìm cực đại, cực tiều. Bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn giải chi tiết. ...
Hàm số, giới hạnCực đại, cực tiểu
Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm, số nghiệm của phương trình
Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm, số nghiệm của phương trình
VĐ 4. CHỨNG MINH PHƯƠNG TRÌNH f(x)=0 CÓ NGHIỆMI. TÓM TẮT LÝ THUYẾTPhương pháp: Để chứng minh phương trình có nghiệm, cần tìm hai số a và b sao cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b)<0. Nếu phương ...
Hàm số, giới hạnHàm số liên tục
no img nhan thanh
Tìm điều kiện của tham số có cực đại, cực tiểu
CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU( CỰC TRỊ ) CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐPhương pháp tìm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số. Các bước tìm cực đại, cực tiều. Bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn giải chi tiết. ...
Hàm số, giới hạnCực đại, cực tiểu
no img nhan thanh
Cực đại, cực tiểu. Phương pháp tìm cực trị của hàm số
CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU( CỰC TRỊ ) CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐPhương pháp tìm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số. Các bước tìm cực đại, cực tiều. Bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn giải chi tiết. ...
Hàm số, giới hạnCực đại, cực tiểu
no img nhan thanh
Tìm điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến
Tìm điều kiện của tham số m để hàm số đồng biến, nghịch biếnTuyển tập các bài toán tìm điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến của các hàm phân thức. Hướng dẫn giải toán chi tiết.Xét dấu ...
Hàm số, giới hạnĐồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến trên khoảng của hàm đa thức
Đồng biến, nghịch biến của đồ thị hàm sốPhương pháp tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến của đồ thị hàm số trên tập xác định, trên một khoảng. Ứng dụng dấu của tam thức bậc ...
Hàm số, giới hạnĐồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Phương pháp tìm khoảng đồng biến, nghịch biến
Đồng biến, nghịch biến của đồ thị hàm sốTóm tắt kiến thức Đồng biến, nghịch biến. Phương pháp tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số. Ứng dụng đạo hàm, dấu của tam thức bậc 2. Bài tập trắc nghiệm ...
Hàm số, giới hạnĐồng biến, nghịch biến
Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm, số nghiệm của phương trình
Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm, số nghiệm của phương trình
VĐ 4. CHỨNG MINH PHƯƠNG TRÌNH f(x)=0 CÓ NGHIỆMI. TÓM TẮT LÝ THUYẾTPhương pháp: Để chứng minh phương trình có nghiệm, cần tìm hai số a và b sao cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b)<0. Nếu phương ...
Hàm số, giới hạnHàm số liên tục
no img nhan thanh
Phương pháp tìm tập xác định của hàm số
 Phương pháp tìm tập xác định của hàm số Bài tập sách giáo khoa Bài 1.  Tìm tập xác định của các hàm số sau:Hướng dẫn giải a) Tập xác định của đồ thị hàm số thỏa mãn điều kiện  2x + 1 ...
Hàm số, giới hạnKhái niệm cơ bản về hàm số
Tìm hệ số a,b, c của parabol
Tìm hệ số a,b, c của parabol
Xác định hệ số của Parabol  Xác định a, b, c, biết parabol  (P) y = ax2 + bx + c đi qua điểm A(8; 0) và có đỉnh I(6; - 12).Hướng dẫnTọa độ đỉnh của (P) là I(6; - 12)-b/2a = ...
Hàm số, giới hạnHàm số bậc 2 và ứng dụng
Xác định parabol- Tìm hệ số a, b, c
Xác định parabol- Tìm hệ số a, b, c
Xác định parabolBài tập xác định parabol hoặc tìm các hệ số a, b, c của (P) là bài tập căn bản. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm parabol thường gặp. Từ các kiến thức cơ ...
Hàm số, giới hạnHàm số bậc 2 và ứng dụng
Lập bảng biến thiên , vẽ đồ thị Parabol Bài 2 trang 49 sách giao khoa Đại số 10
Lập bảng biến thiên , vẽ đồ thị Parabol Bài 2 trang 49 sách giao khoa Đại số 10
 Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số.a) y = 3x2- 4x + 1;                      b) y = - 3x2 + 2x – 1;c) y = 4x2- 4x ...
Hàm số, giới hạnHàm số bậc 2 và ứng dụng
Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành của mỗi parabol.Bài 1 trang 49 sách giáo khoa đại số 10
Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành của mỗi parabol.Bài 1 trang 49 sách giáo khoa đại số 10
  Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của mỗi parabol.a) y = x2 - 3x + 2;                             ...
Hàm số, giới hạnHàm số bậc 2 và ứng dụng
Trang 1 của 2 trang12