no img nhan thanh
Tìm điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến
Tìm điều kiện của tham số m để hàm số đồng biến, nghịch biếnTuyển tập các bài toán tìm điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến của các hàm phân thức. Hướng dẫn giải toán chi tiết.Xét dấu ...
Hàm số, giới hạnĐồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến trên khoảng của hàm đa thức
Đồng biến, nghịch biến của đồ thị hàm sốPhương pháp tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến của đồ thị hàm số trên tập xác định, trên một khoảng. Ứng dụng dấu của tam thức bậc ...
Hàm số, giới hạnĐồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Phương pháp tìm khoảng đồng biến, nghịch biến
Đồng biến, nghịch biến của đồ thị hàm sốTóm tắt kiến thức Đồng biến, nghịch biến. Phương pháp tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số. Ứng dụng đạo hàm, dấu của tam thức bậc 2. Bài tập trắc nghiệm ...
Hàm số, giới hạnĐồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Cực đại, cực tiểu. Phương pháp tìm cực trị của hàm số
CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU( CỰC TRỊ ) CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐPhương pháp tìm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số. Các bước tìm cực đại, cực tiều. Bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn giải chi tiết. ...
Hàm số, giới hạnCực đại, cực tiểu
Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm, số nghiệm của phương trình
Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm, số nghiệm của phương trình
VĐ 4. CHỨNG MINH PHƯƠNG TRÌNH f(x)=0 CÓ NGHIỆMI. TÓM TẮT LÝ THUYẾTPhương pháp: Để chứng minh phương trình có nghiệm, cần tìm hai số a và b sao cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b)<0. Nếu phương ...
Hàm số, giới hạnHàm số liên tục
no img nhan thanh
Tìm điều kiện của tham số có cực đại, cực tiểu
CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU( CỰC TRỊ ) CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐPhương pháp tìm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số. Các bước tìm cực đại, cực tiều. Bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn giải chi tiết. ...
Hàm số, giới hạnCực đại, cực tiểu
no img nhan thanh
Cực đại, cực tiểu. Phương pháp tìm cực trị của hàm số
CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU( CỰC TRỊ ) CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐPhương pháp tìm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số. Các bước tìm cực đại, cực tiều. Bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn giải chi tiết. ...
Hàm số, giới hạnCực đại, cực tiểu
no img nhan thanh
Tìm điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến
Tìm điều kiện của tham số m để hàm số đồng biến, nghịch biếnTuyển tập các bài toán tìm điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến của các hàm phân thức. Hướng dẫn giải toán chi tiết.Xét dấu ...
Hàm số, giới hạnĐồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến trên khoảng của hàm đa thức
Đồng biến, nghịch biến của đồ thị hàm sốPhương pháp tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến của đồ thị hàm số trên tập xác định, trên một khoảng. Ứng dụng dấu của tam thức bậc ...
Hàm số, giới hạnĐồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Phương pháp tìm khoảng đồng biến, nghịch biến
Đồng biến, nghịch biến của đồ thị hàm sốTóm tắt kiến thức Đồng biến, nghịch biến. Phương pháp tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số. Ứng dụng đạo hàm, dấu của tam thức bậc 2. Bài tập trắc nghiệm ...
Hàm số, giới hạnĐồng biến, nghịch biến
Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm, số nghiệm của phương trình
Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm, số nghiệm của phương trình
VĐ 4. CHỨNG MINH PHƯƠNG TRÌNH f(x)=0 CÓ NGHIỆMI. TÓM TẮT LÝ THUYẾTPhương pháp: Để chứng minh phương trình có nghiệm, cần tìm hai số a và b sao cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b)<0. Nếu phương ...
Hàm số, giới hạnHàm số liên tục
no img nhan thanh
Định nghĩa đồng biến, nghịch biến của hàm số
Cho y = f(x) xác định trên khoảng K. Khi đó:     y = f(x)  đồng biến ( tăng) trên K  với mọi x1, x2 ∈  K ; x1 < x2 →  f(x1) < f(x2)y = f(x)  nghịch biến ( giảm) trên ...
Hàm số, giới hạnĐồng biến, nghịch biến