Tập hợp các đề thi, kiến thức, lời giải và tư vấn cho kì thi đánh giá năng lực do đại học Quốc Gia tổ chức. Đây là tiêu chí dần trờ thành phổ biến với các em muốn tham gia xét tuyển các trường đại học top đầu ở Việt Nam. Nơi gửi gắm chia sẻ tài liệu với thầy cô muôn nơi!!!
Đề thi mẫu – đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà nội
Đề thi mẫu – đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà nội
Dần trở thành phổ biến với các em muốn tham gia xét tuyển các trường đại học top đầu ở Việt Nam.Nơi gửi gắm chia sẻ tài liệu với thầy cô muôn nơi!!! 
Chuyên mụcĐánh giá năng lực - ĐH Quốc Gia Hà Nội