no img nhan thanh
Lý thuyết: Vài nét về xã hội Tây Âu thời Trung cổ
Thế kỷ III - IV, trong đời sống phần lớn các dân tộc Tây Âu diễn ra những biến đổi sâu sắc. Đặc trưng đời sống xã hội Tây Âu thời kỳ này là ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ Trung cổ
no img nhan thanh
Đặc điểm chung của các khuynh hướng triết học xã hội phong kiến Tây Âu trung cổ
Vì tách rời cuộc sống hiện thực và quanh quẩn trong các tu viện, triết học thời trung cổ mang tính chất kinh viện. Nó chỉ bàn những vấn đề viển vông, xa thực tế, ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ Trung cổ
no img nhan thanh
Những đại biểu của hai trào lưu duy thực và duy danh giai đoạn đầu chủ nghĩa kinh viện
a,         Giangxicốt Ơrigiennơ (810-877) Ông là người Ailen, một trong những nhà tư tưởng kiệt xuất thời trung cổ, người theo chủ nghĩa duy thực triệt để. Trong lĩnh vực ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ Trung cổ
no img nhan thanh
Chủ nghĩa kinh viện giai đoạn hưng thịnh
Thế kỷ XIII - thế kỷ của sự phát triển chủ nghĩa kinh viện. Chủ nghĩa kinh viện ở Tây Âu phát triển tới đỉnh cao vào thế kỷ XIII. Nguyên nhân của sự phát ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ Trung cổ
no img nhan thanh
Những đại biểu chính của triết học kinh viện thế kỷ XIII
Những nhà kinh viện lớn nhất của thế kỷ XIII là Tômát Đacanh, ĐơnXcốt. a,         Tômát Đacanh (1225 - 1274) Ông sinh ở Italia, là nhà thần học đạo Thiên ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ Trung cổ
no img nhan thanh
Chủ nghĩa kinh viện giai đoạn suy thoái. Cuộc đấu tranh chống triết học kinh viện thế kỷ XIII
Sau thời kỳ cực thịnh, chủ nghĩa kinh viện đã đi vào giai đoạn suy thoái với sự ra đời của khoa học thực nghiệm (đại biểu là Rôgiê Bêcơn) và sự phát triển ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ Trung cổ