Luyện thi SAT

Cuốn Problems from the book, Titu Andrescu, Gabrial Dospinescu
Cuốn Problems from the book, Titu Andrescu, Gabrial Dospinescu
Cuốn sách Problems from the book của hai tác giả Titu Andrescu và Gabriel Dospinescu, hai người Romania làm việc tại Mỹ. Nội dung cuốn sách rất đa dạng và phù hợp với học sinh giỏi toán thi VMO, và ...
Chuyên mụcLuyện thi SAT
Asia pacific Mathematical Olympiad for frimary schools 2012
Asia pacific Mathematical Olympiad for frimary schools 2012
Asia pacific Mathematical Olympiad for frimary schools 2012: Tập hợp đề thì toán năm 2012
Chuyên mụcLuyện thi SAT
2013–2014. Math counts School Handbook
2013–2014. Math counts School Handbook
2013–2014. Math counts School Handbook. Tài liệu gồm có các bài thi mẫu, đáp án, đánh giá độ khó của từng bài. Nội dung toán học đa dạng, nhiều câu hỏi dễ nhưng không tầm thường. Tài liệu này hữu ...
Chuyên mụcLuyện thi SAT
C1-Fundamentals of physics – Halliday and Resnick (9th edition)
C1-Fundamentals of physics – Halliday and Resnick (9th edition)
Fundamentals of physics - Halliday and Resnick (9th edition), cuốn sách kinh điển về vật lý đại cương cho sinh viên quốc tế.
Luyện thi SATVật lý Đại cương cho khối ngành Kỹ thuật
Cracking the sat in physics 2013-2014- Princton
Cracking the sat in physics 2013-2014- Princton
Cracking the sat in physics 2013-2014 (Princton)- Liên hệ với thầy Hải để lấy bản gốc đầy đủ định dạng Epub, qua email: bvhaihsh@yahoo.com
Luyện thi SATVật lý Đại cương cho khối ngành Kỹ thuật
High School Students Studying Physics.
High School Students Studying Physics.
Nội dung Vật lý trong trường C3 của hệ thống giáo dục Mỹ. Cần hỗ trợ xin hãy liên lạc qua email: nhanthanh.cs1@gmail.com
Luyện thi SATVật lý Đại cương cho khối ngành Kỹ thuật
Trang 1 của 2 trang12