Khoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội

no img nhan thanh
Phân tích vị trí, vai trò, chức năng, mối quan hệ giữa ba bộ phận hợp thành hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Liên hệ với thực tiễn hiện nay
Câu 1: Phân tích vị trí, vai trò, chức năng, mối quan hệ giữa ba bộ phận hợp thành hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Liên hệ với thực tiễn hiện nay (5 điểm)Trả lời:  - Khái niệmHệ ...
Nhà nước và Pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Bằng những lý luận và thực tiến hãy làm rõ đặc điểm của thủ tục hành chính và phân biệt thủ tục hành chính với thủ tục tố tụng tư pháp
Bằng những lý luận và thực tiến hãy làm rõ đặc điểm của thủ tục hành chính và phân biệt thủ tục hành chính với thủ tục tố tụng tư phápKhái niệmThủ tục hành chính là trịnh tự, trật tự ...
Nhà nước và Pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Phân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước với một số hiện tượng nhà nước – pháp luật khác
Phân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước với một số hiện tượng nhà nước – pháp luật khácPhân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước với các giấy tờ hành chính thông thườngCác loại giấy ...
Nhà nước và Pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Nêu một số hạn chế và giải pháp khắc phục
Trình bày đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Nêu một số hạn chế và giải pháp khắc phục. Trả lời.Thứ nhất, khái niệm hệ thống chính trị Việt NamHệ thống chính trị Việt Nam lần ...
Nhà nước và Pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
BAREM ĐIỂM, ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG
BREM ĐÁP ÁN MÔN CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNGChính trị là gì? Phân tích luận điểm: Chính trị vừa là khoa học, vừa là nghệ thuậ(5đ)ÝNỘI DUNGĐIỂMGHI CHÚ1Chính trị là gì2.5 1.1Những quan niệm ngoài mácxít1.0 1.1.1Hy Lạp cổ đại   Platon   Arixtốt  1.1.2Trung Quốc cổ, ...
Nhà nước và Pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Phân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước với một số hiện tượng nhà nước – pháp luật khác
Phân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước với một số hiện tượng nhà nước – pháp luật khácPhân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước với các giấy tờ hành chính thông thườngCác loại giấy ...
Nhà nước và Pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Bằng những lý luận và thực tiến hãy làm rõ đặc điểm của thủ tục hành chính và phân biệt thủ tục hành chính với thủ tục tố tụng tư pháp
Bằng những lý luận và thực tiến hãy làm rõ đặc điểm của thủ tục hành chính và phân biệt thủ tục hành chính với thủ tục tố tụng tư phápKhái niệmThủ tục hành chính là trịnh tự, trật tự ...
Nhà nước và Pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
no img nhan thanh
Phân tích vị trí, vai trò, chức năng, mối quan hệ giữa ba bộ phận hợp thành hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Liên hệ với thực tiễn hiện nay
Câu 1: Phân tích vị trí, vai trò, chức năng, mối quan hệ giữa ba bộ phận hợp thành hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Liên hệ với thực tiễn hiện nay (5 điểm)Trả lời:  - Khái niệmHệ ...
Nhà nước và Pháp luậtKhoa học quản lý nhà nước và quản lý xã hội.