Bài tập 5,6 trang 10 sách giáo khoa sinh học lớp 12 cũ
Bài tập 5,6 trang 10 sách giáo khoa sinh học lớp 12 cũ
5. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.Trả lời:Do cấu trúc của phân tử ...
Sinh họcCơ chế di truyền và biến dị
no img nhan thanh
Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN – Bài 3 trang10 sách giáo khoa sinh học lớp 12 cũ
Câu 3. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.Trả lời:- Nguyên tắc bổ sung: A luôn liên kết với T ...
Sinh họcCơ chế di truyền và biến dị
no img nhan thanh
Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin. Bài tập 2 sách giáo khoa sinh học lớp 12 trang 10
Câu 2. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin.Trả lời:- Vùng mã hoá: mang thỏng tin mã hoá các axit amin. Các gen ờ sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá liên tục (gen khống ...
Sinh họcCơ chế di truyền và biến dị
Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
 GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADNI. GEN:1.  Khái niệm:Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định - có thể là ARN hay chuỗi polipeptit2. Cấu trúc chung ...
Sinh họcCơ chế di truyền và biến dị
no img nhan thanh
Câu hỏi nâng cao bài Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
 Câu hỏi nâng cao bài Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADNCâu 1. Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit. Điểm khác nhau giữa các nuclêôtit là gì?Câu ...
Sinh họcCơ chế di truyền và biến dị
no img nhan thanh
Bài tập nâng cao gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
 Bài tập nâng cao gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADNMột số công thức cơ bản1. Số nucleotit mỗi loại trong ADN:A = T ; G = X2. Số nucleotit mỗi loại trong từng mạch đơn ...
Sinh họcCơ chế di truyền và biến dị
no img nhan thanh
Phiên mã, dịch mã
           PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃI. CƠ CHẾ PHIÊN MÃ (sao mã)1. Khái niệm Phiên mã là quá trình truyền thông tin di truyền từ ADN mạch kép sang ARN mạch đơnTrong nhân tế bào gen mang mật mã ...
Sinh họcCơ chế di truyền và biến dị
no img nhan thanh
Câu hỏi và bài tập quá trình phiên mã, dịch mã
Câu hỏi và bài tập quá trình phiên mã, dịch mãCâu 1. Tại sao cần phải có quá trình phiên mã ?Câu 2. Một số điểm cần lưu ý về quá trình phiên mãCâu 3. So sánh giữa tự nhân ...
Sinh họcCơ chế di truyền và biến dị
no img nhan thanh
Điều hòa hoạt động của gen
  ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GENI. KHÁI NIỆM Điều hòa hoạt động gen ở đây được hiểu là gen có được phiên mã và dịch mã hay không Sự hoạt động khác nhau của các gen trong hệ gen là do quá ...
Sinh họcCơ chế di truyền và biến dị
no img nhan thanh
Đột biến gen
  ĐỘT BIẾN GENI. KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN GEN1. Khái niệm- Đột biến gen là những biến đổi nhỏ xảy ra trong cấu trúc của gen. Những biến đổi này thường liên quan đến 1 cặp nuclêôtit (đột ...
Sinh họcCơ chế di truyền và biến dị
no img nhan thanh
Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂI. HÌNH THÁI CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ  1. Hình thái NST- Ở vi khuẩn: NST chỉ là phân tử ADN trần, có dạng vòng, không liên kết với prôtêin.- Ở ...
Sinh họcCơ chế di truyền và biến dị
Trang 1 của 16 trang12345...10...Trang sau »