no img nhan thanh
Hoàn cảnh ra đời và những đặc điểm chính của triết học cổ điển Đức
 Hoàn cảnh ra đời và những đặc điểm chính của triết học cổ điển ĐứcTriết học cổ điển Đức là giai đoạn phát triển mới về chất trong lịch sử tư tưởng Tây Âu và thế giới cuối thế kỷ ...
Chuyên mụcTriết học cổ điển Đức
no img nhan thanh
Imanuen Cantơ (1724 -1804)
 Imanuen Cantơ (Imanuel Kant) là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất của lịch sử tư tưởng phương Tây trước C.Mác. Triết học Cantơ "là nền tảng và điểm xuất phát của triết học Đức hiện đại, những ...
Chuyên mụcTriết học cổ điển Đức
no img nhan thanh
Giôhan Gốtlíp Phíchtơ (1762 – 1814)
 Giôhan Gôtlíp Phíchtơ (G.G.Fichte) là nhà triết học cổ điển Đức nổi tiếng, người kế tục sự nghiệp của Cantơ. Ông sinh năm 1762 trong một gia đình nông dân nghèo ở miền đông Phổ, sau đó theo học ngành ...
Chuyên mụcTriết học cổ điển Đức