no img nhan thanh
Phương pháp tính tích phân
Phương pháp tính tích phân cơ bảnCác công thức nguyên hàm cơ bản.1.      2.      , mở rộng công thức 3.      4.      5.      6.      7.      8.       9.      Tính chất: Cho các hàm số  xác định trên K. Khi đó ta có:1. ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân
no img nhan thanh
Tóm tắt kiến thức nguyên hàm tích phân
Tóm tắt kiến thức nguyên hàm tích phân và phương pháp giải toánĐịnh nghĩa: Cho hàm số  xác định trên K, hàm số  được gọi là nguyên hàm của hàm số  trên K khi và chỉ khi:, ta có:  Họ ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân
no img nhan thanh
Ứng dụng tích phân tích thể tích hình tròn xoay
Ứng dụng tích phân tính thể tích hình tròn xoay    là diện tích thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tai điểm có hoành độ x.   
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân
no img nhan thanh
Ứng dụng tích phân tích diện tích hình phẳng
Phương pháp sử dụng tích phân tích diện tích hình phẳng Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = f(x) (liên tục); x= a; x= b và y = 0 (trục hoành) được tính ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân
no img nhan thanh
Tích phân hàm số Mũ – Logarit
Nguyên hàm tích phân hàm số Mũ – Logarit, phương pháp đổi biến Công thức nguyên hàm Mũ – Logarit 1.      2.      Tính chất: Cho các hàm số  xác định trên K. Khi đó ta có: 1. ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân
no img nhan thanh
Tích phân chứa căn
Nguyên hàm tích phân chứa căn thức, phương pháp đổi biến Các dạng toán cơ bản thường gặp Tính chất: Cho các hàm số  xác định trên K. Khi đó ta có: 1.                               2. , với k ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân
no img nhan thanh
Tích phân lượng giác
Phương pháp tính tích phân hàm lượng giác Tính chất: Cho các hàm số  xác định trên K. Khi đó ta có: 1.                               2. , với k là hằng số được chuyển ra ngoài dấu nguyên hàm Công ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân
Trang 1 của 2 trang12