no img nhan thanh
Đề 8 “Một quyển sách tốt là một người bạn hiền” Hãy giải thích và chứng minh ý kiến trên.
DÀN Ý THAM KHẢOGiải thích:- Thế nào là sách tốt ? tại sao ví sách tốt là người bạn hiền? -   Sách tốt là loại sách mở ra co ta chân trời mới, giúp ta mở mang kiến thức về ...
Chuyên mụcNghị luận xã hội
    “Giữa một vùng đất  khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở ra những chùm hoa thật rực rỡ.”
    “Giữa một vùng đất  khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở ra những chùm hoa thật rực rỡ.”
    “Giữa một vùng đất  khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở ra những chùm hoa thật rực rỡ.”                  Trình bày suy nghĩ của anh chị về hiện tượng trên.
Chuyên mụcNghị luận xã hội
no img nhan thanh
Đề 7 “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động” Ý kiến trên của nhà văn Pháp M. Xi-xê-rông gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân.
DÀN Ý THAM KHẢO 1.Giải thích : - Đức hạnh là đạo đức và tính nết tốt của con người. - Đức hạnh được thể hiện qua lời nói và những việc làm cụ thể, qua mối quan hệ giữa cá nhân với ...
Chuyên mụcNghị luận xã hội
Suy nghĩ của bạn về lời dạy của Đức Phật: “Giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới không cạn mà thôi”.
Suy nghĩ của bạn về lời dạy của Đức Phật: “Giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới không cạn mà thôi”.
Suy nghĩ của bạn về lời dạy của Đức Phật: “Giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới không cạn mà thôi”.
Chuyên mụcNghị luận xã hội
no img nhan thanh
Nghị luận xã hội – Tình thương: là tình cảm nồng nhiệt làm cho gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với …
Đề 6:  Tình thương là hạnh phúc của con người   DÀN Ý THAM KHẢO 1. Giải thích:  - Tình thương: là tình cảm nồng nhiệt làm cho gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với người, với vật - ...
Chuyên mụcNghị luận xã hội
“Cái rễ của học hành thì cay đắng nhưng quả của nó thì ngọt ngào”.
“Cái rễ của học hành thì cay đắng nhưng quả của nó thì ngọt ngào”.
Viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu ngạn ngữ Hi Lạp: “Cái rễ của học hành thì cay đắng nhưng quả của nó thì ngọt ngào”.
Chuyên mụcNghị luận xã hội
“Thất bại là mẹ thành công”
“Thất bại là mẹ thành công”
Viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “Thất bại là mẹ thành công”.
Chuyên mụcNghị luận xã hội
“Một quyển sách tốt là một người bạn hiền”
“Một quyển sách tốt là một người bạn hiền”
"Một quyển sách tốt là một người bạn hiền"Hãy giải thích và chứng minh ý kiến trên.
Chuyên mụcNghị luận xã hội
“Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”
“Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”
“Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”            Ý kiến trên của nhà văn Pháp M. Xi-xê-rông gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân.
Chuyên mụcNghị luận xã hội
Suy nghĩ của bạn về lời dạy của Đức Phật: “Giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới không cạn mà thôi”.
Suy nghĩ của bạn về lời dạy của Đức Phật: “Giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới không cạn mà thôi”.
Suy nghĩ của bạn về lời dạy của Đức Phật: “Giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới không cạn mà thôi”.
Chuyên mụcNghị luận xã hội
    “Giữa một vùng đất  khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở ra những chùm hoa thật rực rỡ.”
    “Giữa một vùng đất  khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở ra những chùm hoa thật rực rỡ.”
    “Giữa một vùng đất  khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở ra những chùm hoa thật rực rỡ.”                  Trình bày suy nghĩ của anh chị về hiện tượng trên.
Chuyên mụcNghị luận xã hội
Trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, tác giả Lưu Quang Vũ đã để nhân vật Trương Ba bày tỏ quan niệm sống của mình là: “Không thể bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo được”.
Trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, tác giả Lưu Quang Vũ đã để nhân vật Trương Ba bày tỏ quan niệm sống của mình là: “Không thể bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo được”.
Trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, tác giả Lưu Quang Vũ đã để nhân vật Trương Ba bày tỏ quan niệm sống của mình là: “Không thể bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo được”.Anh / ...
Chuyên mụcNghị luận xã hội
“Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa” (Sách Dám thành công)
“Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa” (Sách Dám thành công)
Trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau:    “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa” (Sách Dám thành công)
Chuyên mụcNghị luận xã hội
“Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn”.
“Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn”.
Trình bày suy nghĩ của mình về câu nói:“Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn”.
Chuyên mụcNghị luận xã hội
no img nhan thanh
Đề 8 “Một quyển sách tốt là một người bạn hiền” Hãy giải thích và chứng minh ý kiến trên.
DÀN Ý THAM KHẢOGiải thích:- Thế nào là sách tốt ? tại sao ví sách tốt là người bạn hiền? -   Sách tốt là loại sách mở ra co ta chân trời mới, giúp ta mở mang kiến thức về ...
Chuyên mụcNghị luận xã hội
Trang 1 của 2 trang12