no img nhan thanh
Đặc trưng của một số loại hình nghệ thuật cơ bản – Mỹ học đại cương
ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT CƠ BẢN Kiến trúc và trang tríKiến trúc và trang trí là các loại hình nghệ thuật xuất hiện rất sớm trong lịch sử xã hội loài người luôn có mối quan ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
no img nhan thanh
Mỹ học là gì?
MỸ HỌC LÀ GÌ?Quá trình xác định đối tượng của mỹ học trong lịch sửMỹ học với tính cách là một hình thái ý thức xã hội đã xuất hiện từ thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ, mà lịch sử ...
Mỹ học đại cươngĐối tượng nghiên cứu của Mỹ học
no img nhan thanh
CÁI BI
CÁI BI Bản chất của cái biCái bi là một hiện tượng thẩm mỹ đặc biệt chỉ tồn tại trong xã hội; - đó là trong xã hội vàtrong nghệ thuật; còn bản thân tự nhiên không có cái bi; kể ...
Mỹ học đại cươngKhách thể thẩm mỹ
no img nhan thanh
Nghệ sỹ
NGHỆ SỸ Tài năngTrong nghệ thuật; nhân tố “tự nhiên” ở người nghệ sỹ và thái động riêng tư của họ đối với thế giới không chỉ thể hiện phong cách diễn đạt độc đáo mang tính cá nhân mà ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
no img nhan thanh
Đối tượng của mỹ học
Lịch sử mỹ học là lịch sử ra đời, hình thành và phát triển các khuynh hướng cơ bản trong mỹ học – mỹ học duy vật và mỹ học duy tâm trong các thời kỳ khác nhau của lịch ...
Mỹ học đại cươngĐối tượng nghiên cứu của Mỹ học
no img nhan thanh
Một số hình thức và biện pháp cơ bản của giáo dục thẩm mỹ
MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN CỦA GIÁO DỤC THẨM MỸMọi phương thức. Hình thức và phương tiện của giáo dục thẩm mỹ đều nhằm xây dựng ý thức thẩm mỹ. Năng lực thẩm mỹ. Đó là ...
Mỹ học đại cươngGiáo dục thẩm mỹ
no img nhan thanh
Mục đích và nhiệm vụ của giáo dục thẩm mỹ
MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO DỤC THẨM MỸMục đích của giáo dục thẩm mỹMỗi một xã hội có mục đích giáo dục con người theo lý tưởng xã hội của mình về tất cả các phương diện khác ...
Mỹ học đại cươngGiáo dục thẩm mỹ
no img nhan thanh
Nghệ sỹ
NGHỆ SỸ Tài năngTrong nghệ thuật; nhân tố “tự nhiên” ở người nghệ sỹ và thái động riêng tư của họ đối với thế giới không chỉ thể hiện phong cách diễn đạt độc đáo mang tính cá nhân mà ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
no img nhan thanh
Đặc trưng của một số loại hình nghệ thuật cơ bản – Mỹ học đại cương
ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT CƠ BẢN Kiến trúc và trang tríKiến trúc và trang trí là các loại hình nghệ thuật xuất hiện rất sớm trong lịch sử xã hội loài người luôn có mối quan ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
no img nhan thanh
Phân nhóm các loại hình và loại thể của nghệ thuật – Mỹ học đại cương
Phân nhóm các loại hình và loại thể của nghệ thuậtDựa trên những đặc điểm phản ánh bằng ngôn ngữ nghệ thuật chung giống nhau và cũng căn cứ tính riêng biệt của các loại hình nghệ thuật trong hoạt ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
no img nhan thanh
Sự hình thành các loại hình nghệ thuật – Mỹ học đại cương
Sự hình thành các loại hình nghệ thuậtSự hình thành và phát triển của các loại hình nghệ thuật một mặt phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế – xã hội nhất định; mặt khác do chính yêu cầu ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
no img nhan thanh
Đặc trưng của nghệ thuật – Nội dung và hình thức của nghệ thuật – Mỹ học đại cương
Nội dung và hình thức của nghệ thuậtTác phẩm nghệ thuật là khâu quan trọng nhất của nghệ thuật; là đối tượng cảm thụ đặc biệt của cảm thụ thẩm mỹ. Tác phẩm nghệ thuật là sản phẩm sáng tạo ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
no img nhan thanh
Đặc trưng của nghệ thuật – hình tượng nghệ thuật
Hình tượng nghệ thuật Hình tượng nghệ thuật là gì?Nếu không chú ý đến những đặc trưng của phương pháp khái quát riêng của nghệ thuật; một trong những hình thái của ý thức xã hội; thì không thể hiểu ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
no img nhan thanh
Chức năng của nghệ thuật
Chức năng của nghệ thuậtNghệ thuật có nhiều chức năng; nhưng chủ yếu là chức năng nhận thức; đánh giá; sáng tạo và chức năng giáo dục. Ngoài ra còn có chức năng giao tiếp; chức năng giải trí… Chức năng nhận thứcNghệ ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
no img nhan thanh
Bản chất xã hội của nghệ thuật
Bản chất xã hội của nghệ thuật Tính giai cấp của nghệ thuậtTrong xã hội có giai cấp; tư tưởng thống trị là tư tưởng của giai cấp đại diện cho quan hệ sản xuất thống trị; và đồng thời ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
no img nhan thanh
Nguồn gốc của nghệ thuật
Nguồn gốc của nghệ thuật Nghệ thuật là một hình thái của ý thức xã hộiNghệ thuật là một hiện tượng có tính lịch sử gắn liền với sự phát triển xã hội; nghệ thuật là một hình thái ý ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
no img nhan thanh
CÁI CAO CẢ
Bản chất cái cao cảPhạm trù cái cao cả được mỹ học đề ra muộn hơn nhiều hơn so với các phạm trù khác như cái đẹp; cai bi; cái hài. Bởi vì; trước đây người ta thường coi cái ...
Mỹ học đại cươngKhách thể thẩm mỹ
Trang 1 của 3 trang123