no img nhan thanh
Đặc t trưng của một số loại hình nghệ thuật cơ bản – Mỹ học đại cương
ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT CƠ BẢN Kiến trúc và trang tríKiến trúc và trang trí là các loại hình nghệ thuật xuất hiện rất sớm trong lịch sử xã hội loài người luôn có mối quan ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
no img nhan thanh
Mỹ học là gì?
MỸ HỌC LÀ GÌ?Quá trình xác định đối tượng của mỹ học trong lịch sửMỹ học với tính cách là một hình thái ý thức xã hội đã xuất hiện từ thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ, mà lịch sử ...
Mỹ học đại cươngĐối tượng nghiên cứu của Mỹ học
no img nhan thanh
CÁI BI
CÁI BI Bản chất của cái biCái bi là một hiện tượng thẩm mỹ đặc biệt chỉ tồn tại trong xã hội, - đó là trong xã hội vàtrong nghệ thuật, còn bản thân tự nhiên không có cái bi, kể ...
Mỹ học đại cươngKhách thể thẩm mỹ
no img nhan thanh
Nghệ sỹ
NGHỆ SỸ Tài năngTrong nghệ thuật, nhân tố “tự nhiên” ở người nghệ sỹ và thái động riêng tư của họ đối với thế giới không chỉ thể hiện phong cách diễn đạt độc đáo mang tính cá nhân mà ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
no img nhan thanh
Đối tượng của mỹ học
Lịch sử mỹ học là lịch sử ra đời, hình thành và phát triển các khuynh hướng cơ bản trong mỹ học – mỹ học duy vật và mỹ học duy tâm trong các thời kỳ khác nhau của lịch ...
Mỹ học đại cươngĐối tượng nghiên cứu của Mỹ học
no img nhan thanh
CÁI HÀI
CÁI HÀI Bản chất của cái hàiNgười ta thường nhầm lẫn giữa cái hài với tiếng cười mặc dầu cái hài gắn liền với tiếng cười song không phải cái cười nào cũng là cái hài. Như vậy, tiếng cười ...
Mỹ học đại cươngKhách thể thẩm mỹ
no img nhan thanh
Mục đích và nhiệm vụ của giáo dục thẩm mỹ
MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO DỤC THẨM MỸ Mục đích của giáo dục thẩm mỹMỗi một xã hội có mục đích giáo dục con người theo lý tưởng xã hội của mình về tất cả các phương diện ...
Mỹ học đại cươngGiáo dục thẩm mỹ
no img nhan thanh
Mối quan hệ giữa Mỹ học và Triết học
Triết học là khoa học nghiên cứu các qui luật chung nhất về sự tồn tại, vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy.Trước khi trở thành khoa học độc lập, mỹ học đã là một ...
Mỹ học đại cươngĐối tượng nghiên cứu của Mỹ học
no img nhan thanh
CÁI CAO CẢ
Bản chất cái cao cảPhạm trù cái cao cả được mỹ học đề ra muộn hơn nhiều hơn so với các phạm trù khác như cái đẹp, cai bi, cái hài. Bởi vì, trước đây người ta thường coi cái ...
Mỹ học đại cươngKhách thể thẩm mỹ
no img nhan thanh
Một số hình thức và biện pháp cơ bản của giáo dục thẩm mỹ
MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN CỦA GIÁO DỤC THẨM MỸMọi phương thức, hình thức và phương tiện của giáo dục thẩm mỹ đều nhằm xây dựng ý thức thẩm mỹ, năng lực thẩm mỹ, - đó ...
Mỹ học đại cươngGiáo dục thẩm mỹ
no img nhan thanh
Mối quan hệ giữa Mỹ học và Nghệ thuật học
Như một cầu nối giữa triết học và nghệ thuật học, mỹ học trở thành cơ sở lý luận nghiên cứu những vấn đề chung của nghệ thuật. Còn nghệ thuật học lại nghiên cứu nguồn gốc, bản chất, chức ...
Mỹ học đại cươngĐối tượng nghiên cứu của Mỹ học
no img nhan thanh
Nguồn gốc của nghệ thuật
Nguồn gốc của nghệ thuật Nghệ thuật là một hình thái của ý thức xã hộiNghệ thuật là một hiện tượng có tính lịch sử gắn liền với sự phát triển xã hội, nghệ thuật là một hình thái ý ...
Mỹ học đại cươngNghệ thuật - biểu hiện quan hệ cao nhất của thẩm mỹ
Trang 1 của 3 trang123