no img nhan thanh
Tội phạm – Luật hình sự – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
Tội phạm          Khái niệm tội phạm được quy định tại Khoản 1, Điều 8 Bộ luật hình sự  1999 như sau: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong  Bộ luật hình sự  do ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngLuật hình sự và Luật tố tụng hình sự
no img nhan thanh
Nguồn gốc nhà nước
Nguồn gốc nhà nước Một số quan điểm phi mác xít về nguồn gốc và bản chất nhà nước   Nhà nước là một hiện tượng xã hội phức tạp, liên quan chặt chẽ tới lợi ích của giai cấp, ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngNhững vấn đề cơ bản về nhà nước
no img nhan thanh
Khái niệm Luật hôn nhân và gia đình – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
Khái niệm Luật hôn nhân và gia đình a, Đối tượng điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đìnhĐối tượng điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình là những quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngLuật dân sự và luật hôn nhân gia đình
no img nhan thanh
Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật – Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương
Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật Quy phạm pháp luậta, Khái niệm quy phạm pháp luật Đời sống cộng đồng xã hội đòi hỏi phải đặt ra nhiều quy tắc xử sự khác nhau để điều ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngNhững vấn đề cơ bản về pháp luật
no img nhan thanh
Tư pháp quốc tế – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
TƯ PHÁP QUỐC TẾ Khái niệm về tư pháp quốc tếTư pháp quốc tế là một bộ môn khoa học pháp lý độc lập và là một ngành luật độc lập bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngCông pháp quốc tế và tư pháp quốc tế
no img nhan thanh
Tư pháp quốc tế – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
TƯ PHÁP QUỐC TẾ Khái niệm về tư pháp quốc tếTư pháp quốc tế là một bộ môn khoa học pháp lý độc lập và là một ngành luật độc lập bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngCông pháp quốc tế và tư pháp quốc tế
no img nhan thanh
Công pháp quốc tế – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
CÔNG PHÁP QUỐC TẾ           1. Khái niệm Luật quốc tế          Trong tiếng Việt, thuật ngữ Luật quốc tế được sử dụng một cách thống nhất, được coi như một ngành luật đặc biệt có nhiệm vụ điều chỉnh ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngCông pháp quốc tế và tư pháp quốc tế
no img nhan thanh
Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
Thủ tục giải quyết vụ việc dân sựa, Thủ tục giải quyết vụ án dân sựKhởi kiện và thụ lý vụ án dân sự: Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự là giai đoạn đầu tiên của tố ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngLuật tố tụng dân sự
no img nhan thanh
Chủ thể của pháp luật tố tụng dân sự – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
Chủ thể của pháp luật tố tụng dân sựChủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là các cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, gồm có:a, Cơ quan ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngLuật tố tụng dân sự
no img nhan thanh
Khái niệm vụ việc dân sự – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
Khái niệm vụ việc dân sựVụ việc dân sự là vụ việc phát sinh tại Tòa án nhân dân do cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện, yêu cầu Tòa án bảo vệ các quyền và lợi ích hợp ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngLuật tố tụng dân sự
no img nhan thanh
Khái niệm Luật tố tụng dân sự – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
Khái niệm Luật tố tụng dân sựa, Đối tượng điều chỉnh của Luật tố tụng dân sựTrong lĩnh vực tố tụng dân sự, khi giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự theo thủ tục ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngLuật tố tụng dân sự
no img nhan thanh
Khái niệm Luật thương mại – Giáo trình pháp luật Việt Nam đai cương
Khái niệm Luật thương mại          a, Định nghĩa Luật thương mại Trên cơ sở kế thừa những thành tựu nghiên cứu các vấn đề lý luật của Luật kinh tế trước đây và dựa vào sự phát triển của đời ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngLuật thương mại và luật lao động
no img nhan thanh
Ly hôn – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
Ly hôn          a, Khái niệm ly hôn           Khoản 8 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2000 quy định: Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án công nhận hoặc quyết định theo ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngLuật dân sự và luật hôn nhân gia đình
no img nhan thanh
Quan hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
Quan hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con a, Quan hệ giữa vợ và chồngQuan hệ nhân thân là những quy định mang tính khái quát về quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng như: tình nghĩa ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngLuật dân sự và luật hôn nhân gia đình
no img nhan thanh
Kết hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
Kết hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luậta, Kết hôn và các điều kiện kết hônKết hôn được chính thức định nghĩa tại khoản 2 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình như sau: "Kết hôn là ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngLuật dân sự và luật hôn nhân gia đình
no img nhan thanh
Các nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
Các nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân và gia đìnhNhững nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình là những nguyên lý, những tư tưởng chỉ đạo quán triệt toàn bộ hệ thống các quy ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngLuật dân sự và luật hôn nhân gia đình
no img nhan thanh
Khái niệm Luật hôn nhân và gia đình – Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương
Khái niệm Luật hôn nhân và gia đình a, Đối tượng điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đìnhĐối tượng điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình là những quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn ...
Pháp luật Việt Nam đại cươngLuật dân sự và luật hôn nhân gia đình
Trang 1 của 4 trang1234