no img nhan thanh
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn văn lớp 12 Tỉnh Vĩnh Phúc – năm học 2016 -2017
  SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚCĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016 - 2017ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂNThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đềCâu 1. (3,0 điểm)Suy nghĩ của anh/chị về ý ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
So sánh “Vợ nhặt” (Kim Lân) và “Chiếc thuyền ngoài xa” (Nguyễn Minh Châu)
Đề bài: Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp khuất lấp của nhân vật người vợ nhặt (Vợ Nhặt - Kim Lân) và nhân vật người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu ). Gợi ý: * Yêu ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 8 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 8 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút     I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)             Đọc văn bản sau và thực ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
Đề thi thử Môn Văn THPT Quốc Gia – THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊNĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 Năm học: 2015 - 2016 Môn: NGỮ VĂN LỚP 12 Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (3.0 ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
Đề thi khảo sát chất lượng THPT Quốc gia môn Văn – Sở giáo dục Thanh Hóa – năm 2017
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA  ĐỀ THI KHẢO CHẤT LƯỢNG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017MÔN THI: NGỮ VĂNThời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đềI. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)Đọc đoạn trích sau ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 10 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 10 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút   PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 ĐIỂM) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: - Mình về thành thị ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 9 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 9 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút   I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 8 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 8 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút     I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)             Đọc văn bản sau và thực ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 7 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 7 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút   I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu: Những dấu chân lùi ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 6 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 6 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút       I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 5 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 5 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút   Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 4 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 4 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút   I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 4: [1] ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 3 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 3 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Điều gì phải thì cố làm cho ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 2 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (2,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
ĐỀ 1 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN, 2017
ĐỀ 1 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN, 2017
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIAMÔN: NGỮ VĂNThời gian: 120 phútI. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Một người bạn Phi-líp-pin gửi cho tôi ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
Đề thi thử môn văn THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang năm 2017 – lần 2
 SỞ GD&ĐT BẮC GIANGTRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN   (Đề thi gồm có 02 trang)ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 2NĂM HỌC 2016 - 2017Bài thi: NGỮ VĂN 12Thời gian làm bài: 120 phút(Không kể thời gian phát đề)Phần ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
Đề thi khảo sát chất lượng THPT Quốc gia môn Văn – Sở giáo dục Thanh Hóa – năm 2017
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA  ĐỀ THI KHẢO CHẤT LƯỢNG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017MÔN THI: NGỮ VĂNThời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đềI. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)Đọc đoạn trích sau ...
Chuyên mụcĐề thi thử THPT Quốc Gia
Trang 1 của 3 trang123