Các đại lượng đặc trưng của sóng cơ học – C2.P1.
Các đại lượng đặc trưng của sóng cơ học – C2.P1.
TÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu- Nắm được bản chất, đặc điểm và cách phân loại sóng cơ học.- Nắm được các đại lượng đặc trưng của sóng và các đơn vị tương ứng.Nội dung- Sóng cơ là hình ảnh của ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHSóng cơ học
Độ lệch pha, biên độ, li độ của một điểm sóng truyền qua. C2.P2.
Độ lệch pha, biên độ, li độ của một điểm sóng truyền qua. C2.P2.
TÓM TẮT LÝ THUYẾTHình 2.1: Hai sóng lệch pha 90o trong cùng 1 phương lan truyền, ảnh nguồn internetYêu cầu:- Viết được phương trình sóng tại một điểm bất kỳ cách nguồn sóng 1 khoảng d.- Tính ngược các thông ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHSóng cơ học
Giao thoa sóng cơ học-Biên độ điểm giao thoa – C2.P3
Giao thoa sóng cơ học-Biên độ điểm giao thoa – C2.P3
TÓM TẮT LÝ THUYẾT (Hình 2.2.1: Hình ảnh giao thoa trên mặt nước, nguồn internet)Yêu cầu- Nắm được điều kiện để có hiện tượng giao thoa.- Phương trình giao thoa sóng tổng quát tại điểm M bất kỳ:- Điều kiện giao ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHSóng cơ học
Phản ứng phân hạnh & phản ứng nhiệt hạch. L12.C7.P4
Phản ứng phân hạnh & phản ứng nhiệt hạch. L12.C7.P4
Phản ứng phân hạnh & phản ứng nhiệt hạchKiến thức ghi nhớPhản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều là những phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. Chúng có những đặc điểm khác nhau cơ bản sau:Loại ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHHạt nhân nguyên tử
Phản ứng hạt nhân. L12.C7.P3
Phản ứng hạt nhân. L12.C7.P3
Phản ứng hạt nhânKiến thức cơ bản-         Phản ứng hạt nhân là gì? -         Phản ứng hạt nhân tuân theo các định luật bảo toàn gì? -         Năng lượng tỏa ra trong phản ứng hạt nhân? Phản ứng tự nhiên ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHHạt nhân nguyên tử
Phóng xạ – Định luật phóng xạ. L12.C7.P2
Phóng xạ – Định luật phóng xạ. L12.C7.P2
Phóng xạKiến thức cần có- Hiện tượng phóng xạ? Các loại tia phóng xạ, bản chất và tính chất các loại tia phóng xạ? - Định luật phóng xạ, độ phóng xạ?- Đồng vị phóng xạ và các ứng dụng?Nội ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHHạt nhân nguyên tử
Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. L12.C7.P1
Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. L12.C7.P1
Cấu tạo hạt nhân nguyên tửKiến thức-         Hạt nhân cấu tạo từ những hạt gì? Chỉ số khối lượng, điện tích của từng loại hạt?-         Cách kí hiệu hạt nhân? Đồng vị là gì? Đồng vị phóng xạ là gì?-         ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHHạt nhân nguyên tử
Mẫu hành tinh nguyên tử Bo. L12.C6.P3.
Mẫu hành tinh nguyên tử Bo. L12.C6.P3.
MẪU NGUYÊN TỬ BOYêu cầu:- Nắm được khái niệm về mẫu hành tinh nguyên tử Bohr.- Nắm được các tiên đề Bohr về trạng thái dừng; sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử.- Nắm được quang ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHLượng tử ánh sáng
Tia Rơn-ghen. L12.C6.P2.
Tia Rơn-ghen. L12.C6.P2.
TIA RƠN-GHENYêu cầu:- Cho hiệu điện thế UAK (chú ý trường hợp đối với dòng điện xoay chiều), tính động năng, vận tốc của electron khi đập vào đối catot.- Tính nhiệt lượng tỏa ra trên đối catot khi biết ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHLượng tử ánh sáng
Hiện tượng quang điện. L12.6.1
Hiện tượng quang điện. L12.6.1
HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI Yêu cầu: - Hiểu được thế nào là hiện tượng quang điện ngoài và quang điện trong, các định luật quang điện và giải thích được các định luật quang điện. - Nắm ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHLượng tử ánh sáng
Thay đổi các thông số của hệ khe Y-Âng với ánh sáng đơn sắc. L12.C5.P3.
Thay đổi các thông số của hệ khe Y-Âng với ánh sáng đơn sắc. L12.C5.P3.
THAY ĐỔI CÁC THÔNG SỐ CỦA HỆ GIAO THOA Y-ÂNG Yêu cầu: - Nắm được cấu trúc hệ giao thoa khe Y-âng, bố trí hệ vân, sự phụ thuộc khoảng vân vào các thông số của hệ vân. - ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHSóng ánh sáng
Giá trị tức thời các đại lượng trong mạch LC. C4.P4
Giá trị tức thời các đại lượng trong mạch LC. C4.P4
TÓM TẮT LÝ THUYẾT Yêu cầu 1. Trong mạch LC có điện trường trong tụ, từ trường trong cuộn cảm. Tổng năng lượng điện từ là không đổi, với mạch lý tưởng. Ở đó các đại lượng điện gồm: u, ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHDao động & sóng điện từ
Thay đổi các đại lượng trong mạch LC. C4.P3
Thay đổi các đại lượng trong mạch LC. C4.P3
TÓM TẮT LÝ THUYẾT Yêu cầu - Xác định T, f, λ của mạch dao động riêng khi thay đổi thông số riêng của hệ: ghép tụ, tụ xoay… - Nắm được cách tính các đại lượng đặc trưng của ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHDao động & sóng điện từ
Năng lượng điện từ. C4.P2
Năng lượng điện từ. C4.P2
TÓM TẮT LÝ THUYẾT Yêu cầu - Công thức xác định, đơn vị và các đại lượng đặc trưng của năng lượng điện trường, năng lượng từ trường, năng lượng điện từ và mỗi quan hệ giữa chúng. - Các ...
Vật lý lớp 12 & LTĐHDao động & sóng điện từ
Trang 1 của 3 trang123