no img nhan thanh
Diện tích thiết diện của hình lập phương nhỏ nhất
Diện tích thiết diện của hình lập phương nhỏ nhất khi cắt hình lập phương theo 1 đường chéoCho hình lập phương ABCD.A'B'C'D cạnh bằng a. Cắt hình lập phương theo một mặt phẳng chứa 1 đường chéo của hình ...
Hình học không gianThể tích khối đa diện
no img nhan thanh
Giao tuyến, thiết diện song song với đường thẳng cho trước
Giao tuyến, thiết diện song song với đường thẳng cho trướcCách tìm giao tuyến của hai mặt phẳng, biết mặt phẳng song song với đường thẳng cho trướcTìm 1 điểm chung của hai mặt phẳngTìm trong mặt phẳng 1 đường ...
Hình học không gianQuan hệ song song
no img nhan thanh
Một số qui tắc vẽ hình biểu diễn của hình không gian
Một số qui  tắc vẽ và biểu diễn của hình khônng gianHình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng.Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song, ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Hình chóp mặt bên vuông góc mặt đáy
Hình chóp mặt bên vuông góc mặt đáy
HÌNH CHÓP CÓ MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁYTính thể tích hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy. Cách dựng đường cao của hình chóp có mặt bên vuông góc đáy. Bài toán tìm hình cầu ngoại tiếp ...
Hình học không gianThể tích khối đa diện
Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
  Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm cùa AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP = 2PD. a. Tìm giao điểm cuả đường thẳng CD và mặt ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Diện tích thiết diện của hình lập phương nhỏ nhất
Diện tích thiết diện của hình lập phương nhỏ nhất khi cắt hình lập phương theo 1 đường chéoCho hình lập phương ABCD.A'B'C'D cạnh bằng a. Cắt hình lập phương theo một mặt phẳng chứa 1 đường chéo của hình ...
Hình học không gianThể tích khối đa diện
Hình chóp mặt bên vuông góc mặt đáy
Hình chóp mặt bên vuông góc mặt đáy
HÌNH CHÓP CÓ MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁYTính thể tích hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy. Cách dựng đường cao của hình chóp có mặt bên vuông góc đáy. Bài toán tìm hình cầu ngoại tiếp ...
Hình học không gianThể tích khối đa diện
Bài tập trắc nghiệm thể tích hình chóp, khối chóp
Bài tập trắc nghiệm thể tích hình chóp, khối chóp
Công thức tính thể tích hình chóp, khối chóp. Bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Tuyển tập các bài tự luận, trắc nghiệm về thể tích hình chóp trong các đề thi thử THPT Quốc Gia. Công ...
Hình học không gianThể tích khối đa diện
no img nhan thanh
Hình chóp có 2 mặt phẳng cùng vuông góc với mặt đáy
Hình chóp có 2 mặt phẳng cùng vuông góc với mặt đáyTuyển tập các bài toán tự luận, trắc nghiệm liên quan đến hình chóp có 2 mặt phẳng cùng vuông góc với mặt đáy. Tính khoảng cách, góc, tìm ...
Hình học không gianQuan hệ vuông góc
Hình chóp có cạnh bên bằng nhau.
Hình chóp có cạnh bên bằng nhau.
HÌNH CHÓP CÓ CÁC CẠNH BÊN BẰNG NHAU, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMTính thể tích hình chóp có các các bên bằng nhau. Phương pháp dựng đường cao của hình chóp có các cạnh bên bằng nhau. Tìm tâm và bán ...
Hình học không gianThể tích khối đa diện
no img nhan thanh
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
VĐ1. ĐƯỜNG THẰNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Các tính chất thừa nhận T/C 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt T/C 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
VĐ2: TÌM GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNGI. Tóm tắt lý thuyết♦Phương pháp 1: Muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ta có thể tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng . Khi  đó giao tuyến là ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
  Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm cùa AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP = 2PD. a. Tìm giao điểm cuả đường thẳng CD và mặt ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng
Phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng
Bài 1: Cho ba điểm A, B, C không thuộc mặt phẳng (Q) và các đường thẳng BC, CA, AB cắt (Q) lần lượt tại M, N, P. Chứng minh rằng M, N, P thẳng hàng.Bài 2. Cho tứ diện ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Phương pháp chứng minh ba  đường  thẳng đồng qui
Phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng qui
Bài 1.  Cho tứ diện ABCD.Gọi G1­­­, G2, G3, G4 lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD, ACD, ABD, ABC. Chứng minh rằng  AG1, BG2, CG3, DG4 đồng quy.Bài 2. Cho tứ diện ABCD nằm trong mặt ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Xác định thiết diện của hình chóp với một mặt phẳng
Xác định thiết diện của hình chóp với một mặt phẳng
Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và BD, M là điểm trên cạnh AD với MD = 3MA. Xác định thiết diện tạo bởi tứ diện ABCD và mặt phẳng ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Trang 1 của 5 trang12345