no img nhan thanh
Tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm quan hệ song song
Tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệmTổng hợp kiến thức quan hệ song song là tóm tắt các kiến thức quan trọng và các dạng bài tập thường gặp trong quan hệ song song không gian. Các bài ...
Hình học không gianQuan hệ song song
no img nhan thanh
Cách chứng minh 2 đường thẳng song song trong không gian.
Cách chứng minh 2 đường thẳng trong không gianTrong bài này chúng ta sẽ nêu các cách để chứng minh 2 đường thẳng song song với nhau. Các kiến thức bổ trợ như nhắc lại định lí talet đảo, các ...
Hình học không gianQuan hệ song song
no img nhan thanh
Giao tuyến của hai mặt phẳng chứa 2 đường thẳng song song
Giao tuyến của hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song songGiao tuyến của hai mặt phẳng, giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng là vấn đề cơ bản của hình học không gian sơ cấp. Trong phần này ...
Hình học không gianQuan hệ song song
no img nhan thanh
Tóm tắt lý thuyết hai mặt phẳng song song
HAI MẶT PHẲNG SONG SONGĐịnh nghĩa: Hai mặt phẳng (a), (b) được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung.Khi đó ta kí hiệu: (a) // (b) hay (b) // (a).Định lí 1: Nếu mặt phẳng (a) ...
Hình học không gianQuan hệ song song
no img nhan thanh
Một số qui tắc vẽ hình biểu diễn của hình không gian
Một số qui  tắc vẽ và biểu diễn của hình khônng gianHình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng.Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song, ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm quan hệ song song
Tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệmTổng hợp kiến thức quan hệ song song là tóm tắt các kiến thức quan trọng và các dạng bài tập thường gặp trong quan hệ song song không gian. Các bài ...
Hình học không gianQuan hệ song song
no img nhan thanh
Giao tuyến của hai mặt phẳng chứa 2 đường thẳng song song
Giao tuyến của hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song songGiao tuyến của hai mặt phẳng, giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng là vấn đề cơ bản của hình học không gian sơ cấp. Trong phần này ...
Hình học không gianQuan hệ song song
no img nhan thanh
Cách chứng minh 2 đường thẳng song song trong không gian.
Cách chứng minh 2 đường thẳng trong không gianTrong bài này chúng ta sẽ nêu các cách để chứng minh 2 đường thẳng song song với nhau. Các kiến thức bổ trợ như nhắc lại định lí talet đảo, các ...
Hình học không gianQuan hệ song song
no img nhan thanh
Hình chóp có 2 mặt phẳng cùng vuông góc với mặt đáy
Hình chóp có 2 mặt phẳng cùng vuông góc với mặt đáyTuyển tập các bài toán tự luận, trắc nghiệm liên quan đến hình chóp có 2 mặt phẳng cùng vuông góc với mặt đáy. Tính khoảng cách, góc, tìm ...
Hình học không gianQuan hệ vuông góc
no img nhan thanh
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
VĐ1. ĐƯỜNG THẰNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Các tính chất thừa nhận T/C 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt T/C 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
VĐ2: TÌM GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNGI. Tóm tắt lý thuyết♦Phương pháp 1: Muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ta có thể tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng . Khi  đó giao tuyến là ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài tập tìm giao điểm đường thẳng và mặt phẳng
Bài tập tìm giao điểm đường thẳng và mặt phẳng
Bài tập tìm giao điểm đường thẳng và mặt phẳngBài 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm cùa AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP = 2PD.a. Tìm giao ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng
Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng
Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong không gianPhương pháp: Để chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong không gian chúng ta chứng minh hoặc xác định 3 điểm đó cùng thuộc và 1 giao tuyến của 2 ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Phương pháp chứng minh ba  đường  thẳng đồng qui
Phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng qui
Bài 1.  Cho tứ diện ABCD.Gọi G1­­­, G2, G3, G4 lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD, ACD, ABD, ABC. Chứng minh rằng  AG1, BG2, CG3, DG4 đồng quy.Bài 2. Cho tứ diện ABCD nằm trong mặt ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Xác định thiết diện của hình chóp với một mặt phẳng
Xác định thiết diện của hình chóp với một mặt phẳng
Xác định thiết diện của hình chóp với một mặt phẳngĐây là bài toán khó và phức tạp, dài. Cho nên phần này thầy sẽ trình bày chi tiết. Các bạn muốn xác định thiết diện phải làm theo các ...
Hình học không gianĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Tìm giao tuyến và thiết diện
Tìm giao tuyến và thiết diện
Tìm giao tuyến và thiết diệnBài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với đáy lớn AD. Tìm giao tuyến các cặp mặt phẳng sau đây:a. (SAC) và (SBD)b. (SAD) và (SBC)Bài 2. Cho hình bình hành ...
Hình học không gianQuan hệ song song
Trang 1 của 4 trang1234