no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 139 SGK Sinh 12
Bài 1. Trình bày thí nghiệm của Mile về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ. Trả lời: - Năm 1953. Mile (Miller) và Urây đã làm thí nghiệm kiểm tra giả thuyết ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
no img nhan thanh
Bài 3, 4, 5 trang 139 SGK Sinh 12
Bài 3. Giả sử ở một nơi nào đó trên Trái Đất hiện nay các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ chất vỏ cơ trong tự nhiên thì liệu từ các chất ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 143 SGK Sinh 12
Bài 1. Hoá thạch là gì? Nêu vai trò của hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hoá của sinh giới. Trả lời: Hoá thạch là di vật của sinh vật đế lại. ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
no img nhan thanh
Bài 4, 5 trang 143 SGK Sinh 12
Bài 4. Bò sát khổng lồ phát triển mạnh vào thời kì nào? Động vật có vú đầu tiên xuất hiện khi nào? Trả lời: - Bò sát khổng lồ phát triển mạnh vào kỉ ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 148 SGK Sinh 12
Bài 1. Đi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì? Trả lời: Khi môi trường sống thay đổi, các loài vượn người chuyển từ trên ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
no img nhan thanh
NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
NGUỒN GỐC SỰ SỐNGXét về toàn bộ quá trình tiến hóa, sự sống trên Trái Đất đã trải qua các giai đoạn sau:- Tiến hóa hóa học: sự hình thành và tiến hóa của các hợp chất hữu cơ- ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
no img nhan thanh
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤTI. HOÁ THẠCH VÀ VAI TRÒ CỦA HOÁ THẠCH TRONG NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI1. Hoá thạch là gì?- Hoá thạch là di tích của các ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
no img nhan thanh
SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI
SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜIQuá trình tiến hóa của loài người gồm 2 giai đoạn:Tiến hóa sinh học – giai đoạn tiến hoá hình thành nên loài người hiện đại (Homo sapiens)– và tiến hoá văn hóa – giai ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
no img nhan thanh
Bài 3, 4, 5 trang 148 SGK Sinh 12
Bài 3. Phân biệt tiến hoá sinh học với tiến hoá văn hoá. Trả lời: Tiến hoá sinh học khác với tiến hoá văn hoá ở chỗ trong tiến hoá sinh học con người ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 148 SGK Sinh 12
Bài 1. Đi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì? Trả lời: Khi môi trường sống thay đổi, các loài vượn người chuyển từ trên ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
no img nhan thanh
Bài 4, 5 trang 143 SGK Sinh 12
Bài 4. Bò sát khổng lồ phát triển mạnh vào thời kì nào? Động vật có vú đầu tiên xuất hiện khi nào? Trả lời: - Bò sát khổng lồ phát triển mạnh vào kỉ ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 143 SGK Sinh 12
Bài 1. Hoá thạch là gì? Nêu vai trò của hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hoá của sinh giới. Trả lời: Hoá thạch là di vật của sinh vật đế lại. ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
no img nhan thanh
Bài 3, 4, 5 trang 139 SGK Sinh 12
Bài 3. Giả sử ở một nơi nào đó trên Trái Đất hiện nay các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ chất vỏ cơ trong tự nhiên thì liệu từ các chất ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 139 SGK Sinh 12
Bài 1. Trình bày thí nghiệm của Mile về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ. Trả lời: - Năm 1953. Mile (Miller) và Urây đã làm thí nghiệm kiểm tra giả thuyết ...
Chuyên mụcSự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất