no img nhan thanh
Nguyên hàm từng phần cơ bản
Phương pháp tính nguyên hàm từng phần Cần tính nguyên hàm của hàm số Phương pháp từng phần Các dạng nguyên hàm từng phần cơ bản Dạng 1 ( Hàm số mũ và hàm ...
Chuyên mục khácNguyên hàm, tích phân
no img nhan thanh
Nguyên hàm của hàm số dạng hữu tỉ cơ bản
Nguyên hàm hàm số hữu tỉ cơ bản , bài tập trắc nghiệm Công thức nguyên hàm hàm số dạng hữu tỉ cơ bản 1.     2.     3.     ( Các bạn chú ý hệ số a được tô ...
Chuyên mục khácNguyên hàm, tích phân
no img nhan thanh
Chuyên đề kim loại cộng muối. 12.VC.CĐ1
HÓA 12 VÔ CƠ CHUYÊN ĐỀ 1: KIM LOẠI CỘNG MUỐI TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1. Nội dung: - Dãy hoạt động hóa học của kim loại: Cách nhớ: Khi bà con nào may áo giáp sắt nhìn ...
Chuyên mục khácHóa học lớp 12
no img nhan thanh
Nguyên hàm lượng giác cơ bản
Nguyên hàm lượng giác , bài tập trắc nghiệm Công thức nguyên hàm lương giác cơ bản 1.      2.      3.      4.      Công thức mở rộng nguyên hàm lượng giác cơ bản ( ...
Chuyên mục khácNguyên hàm, tích phân
no img nhan thanh
ĐỀ 10 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 10 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút   PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 ĐIỂM) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: - Mình về thành thị ...
Chuyên mục khácĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 9 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 9 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút   I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu ...
Chuyên mục khácĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 8 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 8 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút     I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)             Đọc văn bản sau và thực ...
Chuyên mục khácĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 7 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 7 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút   I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu: Những dấu chân lùi ...
Chuyên mục khácĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 6 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 6 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút       I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và ...
Chuyên mục khácĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 5 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 5 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút   Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu ...
Chuyên mục khácĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 4 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 4 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút   I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 4: [1] ...
Chuyên mục khácĐề thi thử THPT Quốc Gia
no img nhan thanh
ĐỀ 3 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 3 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Điều gì phải thì cố làm cho ...
Chuyên mục khácĐề thi thử THPT Quốc Gia
Trang 1 của 26 trang12345...1020...Trang sau »