Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN
HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYNI. HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ LAMACKA. Quan điểm của Lamack về sự hình thành loài hươu cao cổQuần thể hươu cổ ngắn sống trong môi trường bình thường thì không có sự biến ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 117 SGK Sinh 12
Bài 1. Tại sao đột biến gen mặc dù thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá? I. Tần số đột biến gen ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 112 SGK Sinh 12
Bài 1. Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac. Trả lời: - Do môi trường sống thay đổi nên sinh vật phải chủ động thay đổi tập quán hoạt động ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
Bài 3, 4, 5 trang 117 SGK Sinh 12
Bài 3. Hiện tượng di - nhập gen ảnh hưởng như thế nào đến vốn gen và tần số alen của quần thể? Trả lời: - Di nhập gen có thể mang đến cho ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 107 SGK Sinh 12
Bài 1. Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta lại hay sử dụng các cơ quan thoái hoá? Trả ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ
  CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁI. BẰNG CHỨNG GIẢI PHẨU- Là 1 lĩnh vực của sinh học, nghiên cứu mối quan hệ tiến hóa giữa các loài dựa trên việc so sánh các đặc điểm giải phẫu hình thái bên ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN
HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYNI. HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ LAMACKA. Quan điểm của Lamack về sự hình thành loài hươu cao cổQuần thể hươu cổ ngắn sống trong môi trường bình thường thì không có sự biến ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI
HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠII. QUAN NIỆM TIẾN HÓA VÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU TIẾN HÓA1. Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớnVấn đềTiến hóa nhỏTiến hóa lớnNội dungLà quá trình biến đổi thành phần kiểu gen ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI
 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHII. KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI- Là những đặc điểm trên cơ thể sinh vật giúp chúng có khả năng sống sót tốt hơn.Ví dụ: sâu ăn lá cây thường có màu ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
LOÀI
LOÀII. KHÁI NIỆM LOÀI SINH HỌC1.  Khái niệm:- Loài là 1 hay 1 nhóm các quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên, cho ra đời con có sức sống và ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI
 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀII. HÌNH THÀNH LOÀI KHÁC KHU VỰC ĐỊA LÝ:1. Vai trò của cách li địa lý trong việc hình thành loài mới- Các trở ngại về mặt địa lí (núi, biển, sông) làm nhiều quần thể ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI (tiếp theo)I. HÌNH THÀNH LOÀI CÙNG KHU VỰC ĐỊA LÍ:1. Hình thành loài bằng cách li tập tính và cách li sinh thái: + Hình thành loài bằng cách li tập tính:- Trong cùng ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
TIẾN HOÁ LỚN
 TIẾN HOÁ LỚN- Tiến hoá nhỏ: là quá trình biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể từ thế hệ này sang thế hệ khác dẫn đến hình thành loài mới- Tiến hoá lớn: ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
Bài 3, 4, 5 trang 112 SGK Sinh 12
Bài 3, 4, 5 trang 112 SGK Sinh 12
 (Nguồn từ internet)Bài 3. Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.Trả lời:Học thuyết Đacuyn đã nêu được cơ chế tiến hóa chính hình thành nên các loài CLTN còn học thuyết Lamac mặc dù có ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 107 SGK Sinh 12
Bài 1. Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta lại hay sử dụng các cơ quan thoái hoá? Trả ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 112 SGK Sinh 12
Bài 1. Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac. Trả lời: - Do môi trường sống thay đổi nên sinh vật phải chủ động thay đổi tập quán hoạt động ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
no img nhan thanh
Bài 3, 4 trang 107 SGK Sinh 12
Bài 3. Địa lí sinh học là gì? Nghiên cứu về địa lí sinh học cung cấp cho ta những bằng chứng gì về sự tiến hoá của sinh giới? Trả lời: Nghiên cứu về ...
Chuyên mụcBằng chứng và cơ chế tiến hóa
Trang 1 của 2 trang12