no img nhan thanh
Đề thi kiểm tra học kì II lớp 11 – Sở Giáo Dục Nam Định
Câu 1 (2,0 điểm): Xét tính liên tục của hàm số Câu 2 (2,0 điểm): Tính các giới hạn: Câu 3:  Giải phương trình lượng giác Xác xuất cơ bản Câu 4 (3,0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ...
Chuyên mụcToán lớp 11
no img nhan thanh
Đề cương ôn tập môn toán học kì 1 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội
Sưu tầm, chia sẻ đề cương ôn tập môn toán học kì 1 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội
Chuyên mụcToán lớp 11
no img nhan thanh
Đề thi kiểm tra học kì II lớp 11 – Sở Giáo Dục Nam Định
Câu 1 (2,0 điểm): Xét tính liên tục của hàm số Câu 2 (2,0 điểm): Tính các giới hạn: Câu 3:  Giải phương trình lượng giác Xác xuất cơ bản Câu 4 (3,0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ...
Chuyên mụcToán lớp 11
no img nhan thanh
Đề cương ôn tập môn toán học kì 1 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội
Sưu tầm, chia sẻ đề cương ôn tập môn toán học kì 1 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội
Chuyên mụcToán lớp 11