Nước Mĩ
Nước Mĩ
 NƯỚC MỸ I. NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1945 ĐẾN 19731. Kinh tế-       Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mỹ phát triển mạnh: công nghiệp chiếm 56,5% tổng sản lượng công nghiệp thế giới; nông nghiệp bằng hai lần 5 nước ...
Chuyên mụcLịch sử 12
Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
 TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 2000 I. CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ  DÂN TỘC1. Giai đoạn 1919 - 1930: từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất  đến khi Đảng ra đới năm 1930.-       Sau chiến ...
Chuyên mụcLịch sử 12
Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 -1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời
Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 -1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời
  PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC  VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I.  TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM (1939 - 1945)1. Tình hình chính trịa. Thế giới-       1/9/1939: ...
Chuyên mụcLịch sử 12
Các nước châu Phi và Mĩ La – tinh
Các nước châu Phi và Mĩ La – tinh
  CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ CHÂU MỸ LA TINH   Lược đồ Châu Phi sau chiến tranh thế  giới thứ haiI. CÁC NƯỚC CHÂU PHIDT: 30,3 tr km2, 800 triệu người(2002), gồm 54 quốc gia lớn nhỏ.1.Vài nét  về cuộc đấu tranh giành độc ...
Chuyên mụcLịch sử 12
no img nhan thanh
Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986- 2000)
 ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊNCHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 - 2000) I. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC CỦA ĐẢNG 1. Hoàn cảnh lịch sửa. Chủ quan-       Trong  thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 ...
Chuyên mụcLịch sử 12
Phong trào dân chủ 1936 – 1939
Phong trào dân chủ 1936 – 1939
PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939 I. Tình hình thế giới và trong nước1. Tình hình thế giới* Những năm 30 của thế kỷ XX, thế lực phát xít cầm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến ...
Chuyên mụcLịch sử 12
Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ PHẦN THỨ I. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Lược đồ các nước Đông Nam ÁI. SỰ THÀNH LẬP CÁC QUỐC GIA ĐỘC LẬP Ở  ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.1. Khái ...
Chuyên mụcLịch sử 12
no img nhan thanh
Việt nam xây dựng CNXH và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1986)
VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1986)I. ĐẤT NƯỚC BƯỚC ĐẦU ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1976 - 1986)1. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới-       Sau thắng lợi ...
Chuyên mụcLịch sử 12
Phong trào cách mạng 1930 – 1935
Phong trào cách mạng 1930 – 1935
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG  1930 - 1935 I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 19331. Tình hình kinh tế-       1930, do tác động khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế VN suy thoái, bắt đầu từ trong nông nghiệp: lúa gạo bị ...
Chuyên mụcLịch sử 12
Các nước Đông Bắc Á
Các nước Đông Bắc Á
I. Nét chung về khu vực Đông Bắc ÁĐông Bắc Á là khu vực rộng lớn, đông dân nhất thế giới. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Bắc Á (trừ Nhật Bản) đều bị chủ nghĩa ...
Chuyên mụcLịch sử 12
Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975
Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975
VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1975)   I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN BẮC - NAM SAU NĂM 1975* Miền Bắc: qua hơn 20 năm (1954 - 1975) tiến hành cách mạng ...
Chuyên mụcLịch sử 12
Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến 1930
Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến 1930
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM(TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930) I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niêna. Sự thành lập-       Năm 1924 tại Quảng ...
Chuyên mụcLịch sử 12
Trang 1 của 3 trang123