no img nhan thanh
Franklin – Chinh phục lửa thần
Sau khi vợ của Franklin biết chuyện ông làm thí nghiệm đã rất lo sợ nói với ông: "Chớp là lửa thần, sao ông lại dám lấy ánh sáng của Thượng đế làm ra để làm thí nghiệm? Chẳng lẽ ông ...
Chuyên mụcHọc theo người nổi tiếng
no img nhan thanh
Những ý tưởng đặc biệt của Franklin
Benjamin Franklin đối với nhiều người đã gắn liền với hình ảnh của một chiếc diều, một chiếc chìa khoá và một chùm tia sét. Chúng ta tôn vinh ông vì những thành tựu trong khoa học và vì sự kiện ...
Chuyên mụcHọc theo người nổi tiếng
no img nhan thanh
Danh ngôn về thất bại sẽ tiếp thêm sức mạnh thành công
30 câu danh ngôn về thất bại sẽ tiếp thêm sức mạnh thành công Không ai có thể sống mà chưa từng trải qua thất bại. Thật kỳ lạ khi mọi người sợ thất bại trong khi nó là một trải ...
Chuyên mụcHọc theo người nổi tiếng
no img nhan thanh
Bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln
Bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất ...
Chuyên mụcHọc theo người nổi tiếng
no img nhan thanh
Thế nào là người có giáo dục?
Thế nào là người có giáo dục? Nhiều khi “vô học” lại là những kẻ chữ nghĩa đầy mình, cũng như những người nông dân ít học lại vô cùng sáng suốt và tinh tế…Liệu người ngày xưa và ngày ...
Chuyên mụcHọc theo người nổi tiếng
no img nhan thanh
Thế nào là người có giáo dục?
Thế nào là người có giáo dục? Nhiều khi “vô học” lại là những kẻ chữ nghĩa đầy mình, cũng như những người nông dân ít học lại vô cùng sáng suốt và tinh tế…Liệu người ngày xưa và ngày ...
Chuyên mụcHọc theo người nổi tiếng
no img nhan thanh
Bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln
Bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất ...
Chuyên mụcHọc theo người nổi tiếng
no img nhan thanh
Danh ngôn về thất bại sẽ tiếp thêm sức mạnh thành công
30 câu danh ngôn về thất bại sẽ tiếp thêm sức mạnh thành công Không ai có thể sống mà chưa từng trải qua thất bại. Thật kỳ lạ khi mọi người sợ thất bại trong khi nó là một trải ...
Chuyên mụcHọc theo người nổi tiếng
no img nhan thanh
Những ý tưởng đặc biệt của Franklin
Benjamin Franklin đối với nhiều người đã gắn liền với hình ảnh của một chiếc diều, một chiếc chìa khoá và một chùm tia sét. Chúng ta tôn vinh ông vì những thành tựu trong khoa học và vì sự kiện ...
Chuyên mụcHọc theo người nổi tiếng
no img nhan thanh
Franklin – Chinh phục lửa thần
Sau khi vợ của Franklin biết chuyện ông làm thí nghiệm đã rất lo sợ nói với ông: "Chớp là lửa thần, sao ông lại dám lấy ánh sáng của Thượng đế làm ra để làm thí nghiệm? Chẳng lẽ ông ...
Chuyên mụcHọc theo người nổi tiếng