no img nhan thanh
Đường lối tu Thiền – Thích Thanh Từ
THIỀN TÔNG VIỆT NAMÐường lối tu thiền qua sự giảng dạy của. Thiền sư Thích Thanh Từ  (Trích trong Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, Thích Thanh Từ, 1998, trang 46-61). Nói đến Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là ...
Chuyên mụcĐường lối tu Thiền - Thích Thanh Từ