Hạnh phúc đời thường của con người
Hạnh phúc đời thường của con người
NGUYÊN NHÂN CÓ PHÁP HẠNH PHÚCHai mươi sáu thế kỷ trước đây, nghĩa là trước khi Đức Thế Tôn thành đạo. Có phong trào tìm hiểu chân lý chung quanh con người và kiếp sống của con người. Các nhà ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Nói lời ngay thật dễ nghe ( Pháp hạnh phúc thứ 10)
Nói lời ngay thật dễ nghe ( Pháp hạnh phúc thứ 10)
HẠNH PHÚC XSubhāsitā ca yā vācā Người nói lời ngay thật (chân thật)Phạn ngữ Subhāsitā thật là khó dịch cho đúng nghĩa với Việt ngữ. Vì tiếng Subhāsitā có nhiều ý nghĩa như sau đây: lời nói ra không hại người và cũng không ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Phân loại thứ tự 38 pháp hạnh phúc
Phân loại thứ tự 38 pháp hạnh phúc
1. Từ pháp hạnh phúc thứ nhất tới pháp thứ 18, để tạo nên một đời sống hạnh phúc giữa xã hội. 2. Từ pháp thứ 19 tới pháp thứ 30 để dạy tâm cho thanh tịnh, không để cho tâm ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
no img nhan thanh
Pháp hạnh phúc thứ 11 – Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha
KỆ NGÔN IVHẠNH PHÚC XIMātāpitu upaṭṭhānaṃ Nết hạnh phụng dưỡng mẹ chaNhững lời Phật dạy trong 38 điều Hạnh phúc phân ra từng giai đoạn. Mười pháp hạnh phúc đầu tiên. Từ một tới mười. Dạy ta tự sửa chữa ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Không chơi với kẻ ác để có hạnh phúc trong đời thường
Không chơi với kẻ ác để có hạnh phúc trong đời thường
Để có hạnh phúc trong đời thường. Đức Thế Tôn dạy chúng ta rằng không chơi với kẻ ác, không thân cận với kẻ ácHẠNH PHÚC THỨ NHẤTAsevanā ca bālānaṃ Không thân cận với kẻ ácTrên thế gian này có ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Làm thế nào để hạnh phúc đời thường – Nết hạnh tiếp độ con
Làm thế nào để hạnh phúc đời thường – Nết hạnh tiếp độ con
.HẠNH PHÚC XIIPuttasaṅgaho Nết hạnh tiếp độ conTrong các pháp hạnh phúc để có cuộc sống an vui hạnh phúc đời thường. Phật giáo có 38 pháp hạnh phúc mà nhiều người còn gọi là kinh hạnh phúc. Website hoctap24h.vn. ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
no img nhan thanh
Pháp hạnh phúc thứ 11 – Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha
KỆ NGÔN IVHẠNH PHÚC XIMātāpitu upaṭṭhānaṃ Nết hạnh phụng dưỡng mẹ chaNhững lời Phật dạy trong 38 điều Hạnh phúc phân ra từng giai đoạn. Mười pháp hạnh phúc đầu tiên. Từ một tới mười. Dạy ta tự sửa chữa ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Nói lời ngay thật dễ nghe ( Pháp hạnh phúc thứ 10)
Nói lời ngay thật dễ nghe ( Pháp hạnh phúc thứ 10)
HẠNH PHÚC XSubhāsitā ca yā vācā Người nói lời ngay thật (chân thật)Phạn ngữ Subhāsitā thật là khó dịch cho đúng nghĩa với Việt ngữ. Vì tiếng Subhāsitā có nhiều ý nghĩa như sau đây: lời nói ra không hại người và cũng không ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Làm thể nào để có hạnh phúc đời thường – học thông được luật
Làm thể nào để có hạnh phúc đời thường – học thông được luật
Con người từ xa xưa cho đến hiện nay đều có chung một mục đích tìm kiếm hạnh phúc. Làm thế nào để có hạnh phúc đó là câu hỏi muôn đời. Sau đây xin giới thiệu với các bạn ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Làm thế nào để có hạnh phúc đời thường – có nghề
Làm thế nào để có hạnh phúc đời thường – có nghề
Làm thế nào để có hạnh phúc là câu hỏi dành cho cả nhân loại. Đức Thế Tôn (Phật) dạy ta rằng nghề nghiệp đem đến hạnh phúc cho ta. Để có hạnh phúc chúng ta phải có nghề nghiệp. HẠNH ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Giữ mình theo lẽ phải là cách để mình hạnh phúc
Giữ mình theo lẽ phải là cách để mình hạnh phúc
Làm thế nào để có hạnh phúc trong đời thường?. Để có hạnh phúc chúng ta nên học theo lời Phật dạy. Giữ mình theo lẽ phải. Đem tâm mình ra khỏi các pháp phiền não là tham lam, sân ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Học nhiều hiểu rộng để có hạnh phúc trong đời thường
Học nhiều hiểu rộng để có hạnh phúc trong đời thường
Làm thế nào để có hạnh phúc trong đời thường. Để có hạnh phúc trong đời thường chúng ta phải học nhiều hiểu rộng. Người đời vì phải sinh sống, cần phải nghe và học nhiều để tìm việc làm nuôi ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Tạo phước lành, phúc lành để có hạnh phúc trong đời thường
Tạo phước lành, phúc lành để có hạnh phúc trong đời thường
Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta rằng để có hạnh phúc trong đời thường chúng ta phải sống làm sao để tạo phước lành, phúc lànhHẠNH PHÚC VPubbe ca katapuññatā Tánh cách người có việc lành để dành trong ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
PHÁP HẠNH PHÚC THỨ 4
PHÁP HẠNH PHÚC THỨ 4
KỆ NGÔN II HẠNH PHÚC IV Paṭirūpadesavāso ca Ở trong xứ nên ở Đức Phật dạy 38 pháp Hạnh phúc chia ra từng giai đoạn, rải rác trong nhiều câu kệ, và trong mỗi câu kệ có 3 hay 4 pháp hạnh phúc. ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Cúng dường đến bậc đáng cúng dường
Cúng dường đến bậc đáng cúng dường
HẠNH PHÚC IIIPūjā ca pūjanīyānaṃ Cúng dường đến bậc đáng cúng dườngNhững nhà nông chuyên nghiệp, lúa đã về đến sân nhà xong rồi, ấy cũng chưa phải là xong chuyện, còn phải làm thêm ba việc cần yếu nữa ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Thân cận với bậc thiện trí thức là cách để có hạnh phúc đời thường
Thân cận với bậc thiện trí thức là cách để có hạnh phúc đời thường
Để có hạnh phúc trong đời thường, chúng ta phải gần gũi, thân cận với người tốt. Phật dạy rằng để chúng ta có hạnh phúc trong đời thường. Chúng ta phải thân cận với bậc thiện trí thức. HẠNH PHÚC ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Không chơi với kẻ ác để có hạnh phúc trong đời thường
Không chơi với kẻ ác để có hạnh phúc trong đời thường
Để có hạnh phúc trong đời thường. Đức Thế Tôn dạy chúng ta rằng không chơi với kẻ ác, không thân cận với kẻ ácHẠNH PHÚC THỨ NHẤTAsevanā ca bālānaṃ Không thân cận với kẻ ácTrên thế gian này có ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Trang 1 của 2 trang12