Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

no img nhan thanh
Phân tích Giá trị hiện thực truyện ngắn Vợ chồng A Phủ
2. Qua hai nhân vật Mị và A Phủ , nêu những giá trị hiện thực của tác phẩm: + Tác phẩm tố cáo, lên án tội ác thực dân, phong kiến.+ Phơi bày cuộc ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Diễn biến tâm trạng của Mị trong \” đêm tình mùa xuân\”( Vợ chồng A Phủ)
Bài Làm    1. Mị đã bước vào cái đêm đáng ghi nhớ ấy, thoạt tiên, như một tâm hồn tâm câm lặng. Cái cô Mị xưa kia trẻ đẹp, khao khát yêu đương và ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Ý nghĩa chi tiết tiếng sáo trong Vợ chồng A Phủ
+Mà tiếng sao gọi bạn yêu vẫn lơ lửng bay ngoài đương +Mị vẫn nghe tiếng sao đưa Mị đi theo những cuộc chơi,.. -Ý nghĩa +Tiếng sao biểu hiện cho vẻ đẹp của phong ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Cắt dây trói cứu A Phủ, Mị cũng đã cắt dây trói buộc cuộc đời mình với nhà Pá Tra
BÀI LÀM    Vợ chồng A Phủ là mội truyện ngắn trong tập Truyện Tây Bắc cùa Tô Hoài được giải nhất tiểu thuyết, giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam 1954-1955. Tác phẩm ra ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Phân tích tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của Tô Hoài
Tô Hoài thành công trong “Vợ chồng A Phủ” không chỉ do vốn sống, tình cảm sống của mình mà còn là do tài năng nghệ thuật cùa một cây bút tài hoa. Trong “Vợ ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ”
 Truyện viết về cuộc sống của người dân lao động vùng núi cao, dưới ách thống trị tàn bạo của bọn thực dân phong kiến miền núi . Đặc biệt truyện đã xây dựng thành công nhân vật Mị , ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Tâm trạng và Hành động của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ – Vợ chồng A Phủ
Tô Hoài thành công trong “Vợ chồng A Phủ” không chỉ do vốn sống, tình cảm sống của mình mà còn là do tài năng nghệ thuật cùa một cây bút tài hoa. Trong “Vợ ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Qua hai nhân vật Mị và A Phủ, nên lên giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài
Qua tác phẩm, nhà văn đã dựng nên một bức tranh hiện thực của hai cuộc đời: Mị và A Phủ, những bức tranh đó cũng chứa chan một tấm lòng nhân đạo của Tô ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Giá trị hiện thực, nhân đạo và nghệ thuật trong Vợ chồng A phủ
 Pá Tra cho vay nợ lãi, Mị trở thành con dâu gạt nợ nhà thống lí. Tuổi xuân và hạnh phúc bị cướp mất. Mị sống khổ nhục hơn con trâu, con ngựa. - A ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Phân tích Vợ chồng A phủ của Tô Hoài
Vợ chồng A Phủ là truyện ngắn thành công nhất trong ba truyện ngắn viết về đề tài Tây Bắc . Tác phẩm có một giá trị hiện thực và nhân đạo đáng kể . ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Phân tích Giá trị nhân văn trong vợ chồng A Phủ
Trước và sau khi sáng tác truyện này, Tô Hoài đã và vẫn giữ một tình cảm sâu nặng với đồng bào miền núi. Ông từng sống chung với họ, ông học một ít tiếng ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Phân tích tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của Tô Hoài
Tô Hoài thành công trong “Vợ chồng A Phủ” không chỉ do vốn sống, tình cảm sống của mình mà còn là do tài năng nghệ thuật cùa một cây bút tài hoa. Trong “Vợ ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Qua hai nhân vật Mị và A Phủ, hãy phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A phủ của Tô Hoài
“Vợ chồng A Phủ” là tác phẩm hay nhất trong trong truyện “Truyện Tây Bắc” của Tô Hoài. Truyện đã diễn tả quá trình giác ngộ và vùng dậy chống phong kiến và đế quốc ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài)
Một cô gái trẻ phải chôn vùi cuộc đời thanh xuân trong nhà tên thống lí đến khi trốn khỏi Hồng Ngài, ta vẫn còn thấy được một sức sống tiềm tàng mãnh liệt trong ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài
Mị trở nên câm nín vô hồn , vô cảm. Mị khóa chặt lòng mình: không giao tiếp, không trông chờ, không hy vọng, không phản ứng, Mị “lùi lũi như con rùa trong xó ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Cắt dây trói cứu A Phủ, Mị cũng đã cắt dây trói buộc cuộc đời mình với nhà Pá Tra
BÀI LÀM    Vợ chồng A Phủ là mội truyện ngắn trong tập Truyện Tây Bắc cùa Tô Hoài được giải nhất tiểu thuyết, giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam 1954-1955. Tác phẩm ra ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
no img nhan thanh
Sức sống tiềm tàng ở nhân vật Mị
BÀI LÀM    Cuộc đời của Mị được tính từ khi cô về làm dâu nhà thông lí Pá Tra. Thường thì khi người con gái lấy chồng giàu thì sướng, nhàn hạ. ...
Chuyên mụcVợ chồng A Phủ - Tô Hoài
Trang 1 của 2 trang12