no img nhan thanh
Mê muội hưởng lạc
Mê muội hưởng lạc (Nguyễn Trường Tộ, tám việc cần làm gấp, 1867) Có những người nộp một quan tiền thuế mà tựa hồ bị cắt mất một miếng thịt, rên siết than vãn, thế mà đến sòng bạc thì cầm ...
Chuyên mụcThói hư tật xấu người Việt
no img nhan thanh
Thói hư tật xấu người Việt theo Nguyễn Văn Vĩnh: Thị hiếu tầm thường
Thị hiếu tầm thường(Nguyễn Văn Vĩnh, Nhời đàn bà, Đăng cổ tùng báo, 1907) Cái lý thú của nước Nam ta nhỏ mọn lắm. Kia cái đồng hồ từ tám mươi đời thì quấn vải tây điều, kết quả găng. Nọ ...
Chuyên mụcThói hư tật xấu người Việt
no img nhan thanh
Đầy rẫy tệ nạn (Đỗ Đức Dục, vấn đề tổ chức những thì giờ nhàn rỗi của người bình dân ở xứ ta, Thanh Nghị, 1945)
Đầy rẫy tệ nạn (Đỗ Đức Dục, vấn đề tổ chức những thì giờ nhàn rỗi của người bình dân ở xứ ta, Thanh Nghị, 1945) Thử nhìn vào đám dân quê dư dật xem họ có việc gì, ta thấy ngoài ...
Chuyên mụcThói hư tật xấu người Việt
no img nhan thanh
Thời gian phí phạm (Phan Khôi, Cái đồng hồ của người Việt Nam, Phụ nữ tân văn, 1931)
Thời gian phí phạm(Phan Khôi, Cái đồng hồ của người Việt Nam, Phụ nữ tân văn, 1931) Trong tiếng ta có một lời mà người ta hay dùng là cơm vua ngày trời, tỏ ra ý ăn hết chừng nào thì ...
Chuyên mụcThói hư tật xấu người Việt
no img nhan thanh
Lười nhác, ốm yếu (Phan Bội Châu, Bàí diễn thuyết tại trường Quốc học Huế, 1926)
Lười nhác, ốm yếu (Phan Bội Châu, Bàí diễn thuyết tại trường Quốc học Huế, 1926) Người nước ta quý trọng các ông thầy đồ lưng dài tốn áo ăn no lại nằm đã thành ra một cái bệnh gần chết ...
Chuyên mụcThói hư tật xấu người Việt
no img nhan thanh
Thói hư tật xấu người Việt theo Trần Chánh Chiếu: Ăn xổi ở thì, chưa lo làm đã lo phá
Ăn xổi ở thì, chưa lo làm đã lo phá (Trần Chánh Chiếu, Lục tỉnh tân văn, 1908) Nước nào cũng có gian giảo, Tây, Nam, Chệt, Chà(1) đều có kẻ tốt người xấu. Song nước ngoài người ta gian khéo xảo ...
Chuyên mụcThói hư tật xấu người Việt
no img nhan thanh
Gánh nặng tăng theo dân số (Nguyễn Văn Huyên, Vấn đề nông dân VN ở Bắc Kỳ năm 1939)
Gánh nặng tăng theo dân số(Nguyễn Văn Huyên, Vấn đề nông dân VN ở Bắc Kỳ năm 1939) Tính thiếu lo xa, sự đam mê vô độ cờ bạc và lòng tin ngây thơ vào sự cứu giúp của may rủi ...
Chuyên mụcThói hư tật xấu người Việt
no img nhan thanh
Thạo sử người hơn sử mình (Hoàng Cao Khải, Việt sử yếu, 1914)
Thạo sử người hơn sử mình(Hoàng Cao Khải, Việt sử yếu, 1914) Sĩ tử khắp nước ta làu thông kinh sách mà không biết đất đai của nước ta và nòi giống dân ta như thế nào. Họ chỉ biết Hán ...
Chuyên mụcThói hư tật xấu người Việt
no img nhan thanh
Thói hư tật xấu của người Việt Nam sưu tầm tham khảo
Thói hư tật xấu của người Việt Nam Dân tộc nào cũng có cái hay, cái đẹp nhưng cũng có những cái xấu, cái chưa hợp lý… Vấn đề quan trọng là biết hư thì sửa, biết xấu thì làm cho ...
Chuyên mụcThói hư tật xấu người Việt
no img nhan thanh
Thói hư tật xấu người Việt theo Phan Chu Trinh
Thiếu người trí thức dẫn đường(Phan Chu Trinh, Đạo đức và luân lý Đông Tây, năm 1925) Tôi thường thấy ở mình kẻ nào khôn hơn chút đỉnh, giao thiệp với người kém hơn chút đỉnh, thuần chỉ nói dối. Đứa ...
Chuyên mụcThói hư tật xấu người Việt
no img nhan thanh
Thói hư tật xấu người Việt theo Nguyễn Đỗ Mục: Kiêu ngạo hão huyền
Kiêu ngạo hão huyền(Nguyễn Đỗ Mục, Gõ đầu trẻ, Đông Dương Tạp chí, năm 1914) Kiêu ngạo lộ ra ngoài mặt là những kẻ làm bộ làm tịch, ta đãy kẻ giờ(1) khinh người bằng nửa con mắt. Lại có thứ ...
Chuyên mụcThói hư tật xấu người Việt
no img nhan thanh
Thói hư tật xấu của người Việt theo Phan Bội Châu
Tính ỷ lại (Phan Bội Châu - Cao đẳng quốc dân 1928) Tục ngữ có câu rằng Tháp đổ đã có Ngô xây - Việc gì vợ góa lo ngày lo đêm. Tháp đó là tháp của ta, ta không xây ...
Chuyên mụcThói hư tật xấu người Việt
Trang 1 của 2 trang12