Kiến thức tiếng Nga chuyên sâu cho các bạn sv, kỹ sư, các bạn nghiên cứu sử dụng ngôn ngữ này.
no img nhan thanh
Bài 1: Giống của danh từ
Bài 1: Danh từP1. Nội dungDanh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, hiện tượng, các khái niệm trừu tượng. Trong tiếng Nga danh từ số ít có thể thuộc về một trong 3 giống: giống đực, ...
Tiếng Nga khối Kỹ thuậtTiếng Nga lớp 12
no img nhan thanh
Bài 2: Danh từ số nhiều
Bài 2: Danh từ số nhiềuP1. Nội dungDanh từ trong tiếng Nga biến đổi theo số. Nó có thể là số ít hoặc số nhiều. Danh từ số nhiều trong tiếng Nga được chia dựa vào đuôi của danh từ.1.Danh ...
Tiếng Nga khối Kỹ thuậtTiếng Nga lớp 12