Câu 7 trang 43 SGK GDCD lớp 12
Câu 7 trang 43 SGK GDCD lớp 12
Hãy kể về tấm gương những doanh nhân thành đạt mà em biết và nhận xét về quyền bình đẳng nam, nữ trong kinh doanh ở nước ta hiện nay. GỢI Ý LÀM BÀI-    Những doanh nhân Việt Nam thành ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 13 trang 108 SGK GDCD lớp 12
Câu 13 trang 108 SGK GDCD lớp 12
Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau:Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:a. Từ 18 tuổi đến 27 tuổi.b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.c. Từ 17 tuổi đến ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.Gợi ý làm bài:-         Chính sách của nhà nước để thể hiện quyền bình đẳng dân tộc: Ưu tiên các ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 2 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Câu 2 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 1 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Câu 1 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế? GỢI Ý LÀM BÀI-   Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các quốc ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 2 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Câu 2 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia? GỢI Ý LÀM BÀIĐiều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 3 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Câu 3 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người như thế nào?GỢI ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 4 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Câu 4 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới? GỢI ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 5 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Câu 5 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Việt Nam đã chủ động và nhanh chóng hội nhập, kí kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế và thực hiện phân công lao động quốc ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 6 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Câu 6 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì có đủ ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 7 trang 118 SGK GDCD lớp 12
Câu 7 trang 118 SGK GDCD lớp 12
Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứngSTTTên điều ước quốc tếĐiều ước quốc tế về quyền con người(1)Điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia(2)Điều ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước? GỢI Ý LÀM BÀI-  Pháp ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 2 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Câu 2 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 3 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Câu 3 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân? GỢI Ý LÀM BÀI-  Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 4 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Câu 4 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Tại sao để phát triển bền vững đất nước, cần phải quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã hội? GỢI Ý LÀM BÀICần phải quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Trang 1 của 7 trang12345...Trang sau »