Kiến thức cấp học THPT, thi Đại học tại Việt Nam và tiếng Nga cơ sở cho người học nghe nói tiếng Nga.
no img nhan thanh
Bài 1: Giống của danh từ
Bài 1: Danh từP1. Nội dungDanh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, hiện tượng, các khái niệm trừu tượng. Trong tiếng Nga danh từ số ít có thể thuộc về một trong 3 giống: giống đực, ...
Tiếng Nga Phổ thôngTiếng Nga lớp 12
no img nhan thanh
Bài 2: Danh từ số nhiều
Bài 2: Danh từ số nhiềuP1. Nội dungDanh từ trong tiếng Nga biến đổi theo số. Nó có thể là số ít hoặc số nhiều. Danh từ số nhiều trong tiếng Nga được chia dựa vào đuôi của danh từ.1.Danh ...
Tiếng Nga Phổ thôngTiếng Nga lớp 12