no img nhan thanh
Dãy số bị chặn – Bài 5 trang 92 sách giáo khoa đại số lớp 11 cơ bản cũ
Trong các dãy số sau, dãy số nào bị chặn dưới, dãy số nào bị chặn trên, dãy số nào bị chặn? Bài giải      
Chuyên mụcDãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
no img nhan thanh
Dãy số tăng, dãy số giảm
Dãy số tăng, dãy số giảm Dãy số tăng là gì?, dãy số giảm là gì?- Dãy số Un được gọi là dãy số tăng nếu un+1 > un với mọi n ε N*  ;- Dãy số Un được gọi là dãy số giảm nếu un+1 < ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
no img nhan thanh
Cấp số cộng – Bài 1 trang 97 sách giáo khoa đại số lớp 11
Bài giảng chứng minh dãy số là cấp số cộng.  https://youtu.be/E5Ehbi0ZVSk Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu và công sai của nó:Bài giảia) Cho dãy số un = 5 - 2n Vậy dãy ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
no img nhan thanh
Dãy số tăng, dãy số giảm – Bài 4 trang 92
Xét tính tăng, giảm của các dãy số un biết:   a) un =  - 2;                        b) un = ; c) un =   (-1)n(2n + 1)      d) un = . Hướng dẫn giải: a) Xét dãy số un =  - 2.    Vậy ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
no img nhan thanh
Viết các số hạng của dãy số, chứng minh quy nạp – Bài 2 trang 92
Cho dãy số Un , biết: u1 = -1; un+1 = un +3 với n ≥ 1. a) Viết năm số hạng đầu của dãy số b) Chứng minh bằng phương pháp quy nạp: un = 3n -4. Bài giải: a) Năm số hạng đầu của dãy số là -1, 2, 5, 8, ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
no img nhan thanh
Bài tập cấp số cộng
BÀI TẬP CẤP SỐ CỘNG Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết cấp số cộng          -       Các định nghĩa.          -       Số hạng – Thứ hạng.          -       3 số hạng ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
no img nhan thanh
Tính giới hạn của dãy số bằng định lí kẹp
Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.
Chuyên mụcDãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
no img nhan thanh
Tìm số hạng đầu và công bội cấp số nhân
Cấp số nhânCấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạn thứ 2, mỗi số hạn đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó với số không đổi q. Số ...
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhânCấp số nhân
Cấp số cộng
Cấp số cộng
Cấp số cộngCấp số cộng  là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạn thứ 2, mỗi số hạn đều là tổng của số hạng đứng ngay trước nó với số không đổi d. ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
no img nhan thanh
Dãy số bị chặn
- Dãy số Un được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại số M sao cho                   Un ≤ M, với mọi n ε N*.- Dãy số Un được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại số m sao cho  ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
no img nhan thanh
Dãy số tăng, dãy số giảm
Dãy số tăng, dãy số giảm Dãy số tăng là gì?, dãy số giảm là gì?- Dãy số Un được gọi là dãy số tăng nếu un+1 > un với mọi n ε N*  ;- Dãy số Un được gọi là dãy số giảm nếu un+1 < ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
no img nhan thanh
Dãy số
1. Định nghĩa a) Mỗi hàm số u xác định trên tập số nguyên dương N*  được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số). Kí hiệu:                         ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
no img nhan thanh
Cấp số nhân – Bài 6 trang 104 sách giáo khoa đại số lớp 11 cơ bản
Cho hình vuông C1 có cạnh bằng 4. Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông lại làm tiếp tục như trên để được ...
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhânCấp số nhân
no img nhan thanh
Ứng dụng cấp số nhân – Bài 5 trang 104 sách giáo khoa đại số lớp 11 cơ bản
Tỉ lệ tăng dân số của tỉnh X là 1,4%. Biết rằng số dân của tỉnh hiện nay là 1,8 triệu người. Hỏi với mức tăng như vậy thì sau 5 năm, 10 năm số dân của tỉnh đó là ...
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhânCấp số nhân
no img nhan thanh
Cấp số nhân, tìm số hạng – Bài 3 trang 103 sách giáo khoa đại số lớp 11 cơ bản
Bài giảng và bài tập rèn luyện cấp số nhân Tìm các số hạng của cấp số nhân có năm số hạng, biết:a) u3 = 3 và u5 = 27;                    b) u4 – u2 = ...
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhânCấp số nhân
no img nhan thanh
Cấp số nhân – Bài 4 trang 104 sách giáo khoa đại số lớp 11 cơ bản
Tìm cấp số nhân có sáu số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số hạng sau là 62.Bài giảiGiả sử có cấp số nhân: u1, u2, u3, u4, u5, u6.Theo giả thiết ta ...
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhânCấp số nhân
Trang 1 của 2 trang12