no img nhan thanh
Dãy số thực
DÃY SỐ THỰC Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết dãy số thực          -       Các định nghĩa.          -       Các tính chất tổng quát của dãy số.         ...
Đại số và giải tích lớp 11Dãy số, cấp số
no img nhan thanh
Lý thuyết cấp số cộng
LÝ THUYẾT CẤP SỐ CỘNG Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết cấp số cộng          -       Các định nghĩa.          -       Số hạng – Thứ hạng.          -       3 số ...
Đại số và giải tích lớp 11Dãy số, cấp số
no img nhan thanh
Bài tập cấp số cộng
BÀI TẬP CẤP SỐ CỘNG Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết cấp số cộng          -       Các định nghĩa.          -       Số hạng – Thứ hạng.          -       3 số hạng ...
Đại số và giải tích lớp 11Dãy số, cấp số
no img nhan thanh
Tóm tắt lý thuyết cấp số nhân
LÝ THUYẾT CẤP SỐ NHÂN Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết cấp số nhân          -       Các định nghĩa.          -       Số hạng bất kì.         ...
Đại số và giải tích lớp 11Dãy số, cấp số
no img nhan thanh
Bài tập cấp số nhân
BÀI TẬP CẤP SỐ NHÂN Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết cấp số nhân          -       Các định nghĩa.          -       Số hạng bất kì.          -       3 số hạng liên ...
Đại số và giải tích lớp 11Dãy số, cấp số
no img nhan thanh
Khái niệm giới hạn hàm số
KHÁI NIỆM GIỚI HẠN VÀ GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ THỰC (TIẾT 2) Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Khái niệm giới hạn.   + Giới hạn hữu hạn. ...
Đại số và giải tích lớp 11Giới hạn hàm số
no img nhan thanh
Lý thuyết hàm số liên tục
SỰ LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ THỰC (TIẾT 1) 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Sự liên tục tại một điểm.   + Sự liên tục trên một khoảng.   + Sự liên ...
Đại số và giải tích lớp 11Giới hạn hàm số
no img nhan thanh
Khái niệm về đạo hàm các phép tính đạo hàm
ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN ( PHẦN 1) Nội dung bài học: 1. Bài giảng 2. Bài tập Vấn đề: Khái Niệm Về Đạo Hàm Và Các Phép Tính Về Đạo Hàm. *** Những kiến thức về đạo hàm là ...
Đại số và giải tích lớp 11Giới hạn hàm số
no img nhan thanh
Đạo hàm và vi phân cấp cao
ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN ( PHẦN 3) Nội dung bài học: 1. Bài giảng 2. Bài tập Vấn đề: Đạo Hàm Và Vi Phân Cấp Cao. *** Qua bài học này, các bạn sẽ biết các định nghĩa về ...
Đại số và giải tích lớp 11Giới hạn hàm số
no img nhan thanh
Bài tập về biến cố và xác suất của biến cố
BÀI TẬP VỀ BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Biến cố: thế nào là biến cố, ký hiệu,…   + Xác ...
Đại số và giải tích lớp 11Tổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Các quy tắc tính xác suất
CÁC QUI TẮC TÍNH XÁC SUẤT Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Quy tắc cộng   + Quy tắc nhân   - Một vài ví dụ và bài tập ...
Đại số và giải tích lớp 11Tổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Cấp số cộng
CẤP SỐ CỘNG (TIẾT 1) Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết cấp số cộng          -       Các khái niệm.          -       Các tính chất. -       Các dạng toán liên quan ...
Đại số và giải tích lớp 11Dãy số, cấp số
Trang 1 của 8 trang12345...Trang sau »