no img nhan thanh
Pitago
 Pitago và phái PitagoPitago là nhà triết học, nhà toán học nổi tiếng thời cổ đại. Ông sinh ra ở Iônia, sau đó ông lưu vong, đi nhiều nơi chủ yếu ở La Mã, xây dựng trường phái triết học ...
Chuyên mụcTriết học Hy Lạp và La Mã cổ đại
no img nhan thanh
Sự xuất hiện các tư tưởng triết học ở Hy Lạp và La Mã cổ đại
  Sự xuất hiện các tư tưởng triết học ở Hy Lạp và La Mã cổ đại. Các đặc điểm chính của chúngTriết học (philosophia theo tiếng Hy Lạp cổ là tình yêu sự thông thái) xuất hiện đồng thời ...
Chuyên mụcTriết học Hy Lạp và La Mã cổ đại
no img nhan thanh
Hêraclít
 HeraclitHêraclít là nhà biện chứng nổi tiếng ở Hy Lạp cổ đại. Ông sinh vào khoảng 544 - 483 tr. CN, xuất thân từ tầng lớp chủ nô quý tộc ở vùng Iônia nhưng bản thân sông rất nghèo khổ ...
Chuyên mụcTriết học Hy Lạp và La Mã cổ đại