no img nhan thanh
Hêraclít
Hêraclít là nhà biện chứng nổi tiếng ở Hy Lạp cổ đại. Ông sinh vào khoảng 544 - 483 tr. CN, xuất thân từ tầng lớp chủ nô quý tộc ở vùng Iônia nhưng ...
Chuyên mụcTriết học Hy Lạp và La Mã cổ đại
no img nhan thanh
Lý thuyết: Sự xuất hiện các tư tưởng triết học ở Hy Lạp và La Mã cổ đại. Các đặc điểm chính của chúng
Triết học (philosophia theo tiếng Hy Lạp cổ là tình yêu sự thông thái) xuất hiện đồng thời ở cả Hy Lạp, Trung Quốc và Ấn Độ cổ đại vào khoảng thế kỷ VI ...
Chuyên mụcTriết học Hy Lạp và La Mã cổ đại
no img nhan thanh
Pitago và phái Pitago
Pitago là nhà triết học, nhà toán học nổi tiếng thời cổ đại. Ông sinh ra ở Iônia, sau đó ông lưu vong, đi nhiều nơi chủ yếu ở La Mã, xây dựng trường phái ...
Chuyên mụcTriết học Hy Lạp và La Mã cổ đại