Kiến thức tiếng Nga cho các bạn muốn sử dụng ngôn ngữ này để sống và làm việc.
no img nhan thanh
Bài 1: Giống của danh từ
Bài 1: Danh từP1. Nội dungDanh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, hiện tượng, các khái niệm trừu tượng. Trong tiếng Nga danh từ số ít có thể thuộc về một trong 3 giống: giống đực, ...
Tiếng NgaTiếng Nga lớp 12
no img nhan thanh
Bài 2: Danh từ số nhiều
Bài 2: Danh từ số nhiềuP1. Nội dungDanh từ trong tiếng Nga biến đổi theo số. Nó có thể là số ít hoặc số nhiều. Danh từ số nhiều trong tiếng Nga được chia dựa vào đuôi của danh từ.1.Danh ...
Tiếng NgaTiếng Nga lớp 12