no img nhan thanh
Định nghĩa và đặc điểm cấu tạo của suy luận
Định nghĩa và đặc điểm cấu tạo của suy luận ( Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Suy luận và mối liên hệ giữa các đối tượng khách quana) Bản chất và nguồn gốc của suy luân. Suy luận ...
Logic họcSUY LUẬN
no img nhan thanh
Giáo trình logic học đại cương – Pham Dinh Nghiem
MỤC LỤC  Chương 1  Đối tượng của logic học..............................................................  11 I.  Khoa học logic .........................................................................................  11         1.  Các đặc điểm của tư duy trừu tượng ........................................................  112.  Hình thức của tư tưởng và quy luật của tư duy........................................ ...
Chuyên mụcLogic học
no img nhan thanh
Bản chất và đặc điểm của giả thuyết
Bản chất và đặc điểm của giả thuyết ( Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Giả thuyết là sự giải quyết giả định một vấn đề nào đó. Cả câu trả lời chân thực hiển nhiên đã có, lẫn ...
Logic họcGIẢ THUYẾT
no img nhan thanh
Phép định nghĩa khái niệm
Phép định nghĩa khái niệm( Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Bản chất của định nghĩa khái niệm là thao tác lôgíc nhằm vạch ra những dấu hiệu nội hàm cơ bản nhất của khái niệm.Cần phải định nghĩa ...
Logic họcKHÁI NIỆM
no img nhan thanh
Suy luận và mối liên hệ với ngôn ngữ
Suy luận và mối liên hệ với ngôn ngữNội dung suy luận cũng được chuyển tải bằng và hoá thân vào ngôn ngữ. Nếu khái niêm được thể hiên bằng môt từ (hoặc cụm từ) riêng biệt, còn phán đoán ...
Logic họcSUY LUẬN
no img nhan thanh
Giáo trình logic học đại cương – Pham Dinh Nghiem
MỤC LỤC  Chương 1  Đối tượng của logic học..............................................................  11 I.  Khoa học logic .........................................................................................  11         1.  Các đặc điểm của tư duy trừu tượng ........................................................  112.  Hình thức của tư tưởng và quy luật của tư duy........................................ ...
Chuyên mụcLogic học
no img nhan thanh
Kiểm tra giả thuyết
Kiểm tra giả thuyết ( Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Là thủ pháp phức tạp và có các cách thức khác nhau. Đầu tiên được thực hiện bằng lập luận lôgíc: chứng minh, bác bẻ, chứng thực, bài ...
Logic họcGIẢ THUYẾT
no img nhan thanh
Xây dựng giả thuyết
Xây dựng giả thuyết ( Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Giai đoạn phân tích. Bắt đầu từ sự quan sát, so sánh, đối chiếu các dữ kiên riêng lẻ, mối quan hê giữa chúng nhằm tìm ra sự ...
Logic họcGIẢ THUYẾT
no img nhan thanh
Phân loại giả thuyết – Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh
Phân loại giả thuyết ( Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Căn cứ vào đối tượng nghiên cứu giả thuyết được chia thành:- Giả thuyết chung là giả thuyết về một lớp sự vật, hiên tượng được lấy trong ...
Logic họcGIẢ THUYẾT
no img nhan thanh
Bản chất và đặc điểm của giả thuyết
Bản chất và đặc điểm của giả thuyết ( Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Giả thuyết là sự giải quyết giả định một vấn đề nào đó. Cả câu trả lời chân thực hiển nhiên đã có, lẫn ...
Logic họcGIẢ THUYẾT
no img nhan thanh
Tiền đề hình thành giả thuyết
Tiền đề hình thành giả thuyết ( Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Con đường để xây dựng một lý thuyết khoa học, đi tới chân lý tất yếu phải trải qua giai đoạn đặt nhiêm vụ và nêu ...
Logic họcGIẢ THUYẾT
no img nhan thanh
Các lỗi trong chứng minh
Các lỗi trong chứng minh ( Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Các lỗi ở luận đề: “đánh tráo luân đề”, “chứng minh quá ít”, chứng minh “chuyển loại”Các lỗi ở luận cứ: “sai lầm cơ bản”, “lỗi chạy ...
Logic họcCHỨNG MINH
no img nhan thanh
Các quy tắc chứng minh
Các quy tắc chứng minh ( Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Quy tắc đối với luận đềLuận đề chứng minh cần phải chân thực.Luận đề phải được phát biểu chặt chẽ, chính xác, rõ ràng.Phải giữ nguyên luận ...
Logic họcCHỨNG MINH
no img nhan thanh
Cấu tạo và các kiểu chứng minh
Cấu tạo và các kiểu chứng minh ( Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Cấu tạo của chứng minhMọi chứng minh bất kỳ đều có cấu tạo như nhau với ba bộ phân chính:Luận đề. Là luân điểm đã ...
Logic họcCHỨNG MINH
no img nhan thanh
Định nghĩa và đặc điểm chung của chứng minh
Định nghĩa và đặc điểm chung của chứng minh (Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Chứng minh và tính bị quy định phổ biến của các đối tượngSự xuất hiện và bản chất của chứng minh.Khả năng khách quan của ...
Logic họcCHỨNG MINH
no img nhan thanh
Loại suy
Loại suy ( Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Định nghĩa và cấu tạo của suy luận tương tựa) Định nghĩa. Loại suy (ở đây chỉ xét dạng cơ bản và phổ biến nhất của nó là phép tương ...
Logic họcSUY LUẬN
no img nhan thanh
Quy nạp
Quy nạp ( Logic học đại cương – Nguyễn Tuấn Anh)Bản chất, vai trò và cấu tạo của quy nạpa) Nguồn gốc và bản chất của quy nạp. Quy nạp nảy sinh trong quá trình hoạt đông thực tiễn của ...
Logic họcSUY LUẬN
Trang 1 của 3 trang123