no img nhan thanh
Hệ trục tọa độ Oxyz
Hệ trục tọa độ OxyzHệ trục tọa độ Oxyz là hệ trục gồm 3 trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc          Tọa độ điểm trong hệ trục OxyzĐiểm M nằm trong hệ trục Oxyz thì tọa độ ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
no img nhan thanh
Hình chiếu vuông góc trên đường thẳng, mặt phẳng
Tọa độ hình chiếu vuông góc trên đường thẳng, mặt phẳngHình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (P)Phương pháp tìm tọa độ hình chiếu H của A trên (P)-          Lập phương trình đường thẳng AH đi qua ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
Phương trình mặt cầu
Phương trình mặt cầu
PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦUPhương trình mặt cầu trong hệ trục tọa độ Oxyz. Các dạng phương trình mặt cầu. Cách tìm tâm và bán kính mặt cầu trong hệ trục tọa độ. Khái niệm mặt cầu: Trong hệ trục tọa độ ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
no img nhan thanh
Khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng trong Oxyz
Khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng trong tọa độ OxyzTóm tắt lý thuyết. Công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng trong hình Oxyz. Phương pháp kiểm tra 2 điểm nằm về 1 phía hoặc ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
no img nhan thanh
Phương trình mặt phẳng
PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG Phương trình mặt phẳng trong hệ trục Oxyz. Cách lập phương trình mặt phẳng cơ bản. Véc tơ pháp tuyến của phương trình mặt phẳng cho trước Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng Véc ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
no img nhan thanh
Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng
Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng trong hình học Oxyz Tóm tắt kiến thức và bài tập trắc nghiệm hướng dẫn giải bài tập Cho mặt phẳng (a):   và đường thẳng d: Trường hợp ...
Hình học giải tích OxyzChuyên mục khác
no img nhan thanh
Mặt cầu và đường thẳng trong hình Oxyz
Mặt cầu và đường thẳng trong hệ trục OxyzTóm tắt lý thuyết mặt cầu và đường thẳng. Bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn giải chi tiếtCho mặt cầu . Tâm Tâm { lấy hệ số  chia cho -2 }Cho đường ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
no img nhan thanh
Mặt cầu và mặt phẳng trong hình học Oxyz
Mặt cầu và mặt phẳng trong hình học OxyzTóm tắt lý thuyết vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng trong hình học Oxyz, bài tập trắc nghiệm có hướng dẫn giải chi tiết. Cho mặt cầu . Tâm Tâm ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
no img nhan thanh
Góc trong hình học Oxyz
Góc trong hình hình học Oxyz Góc giữa hai véc tơGóc giữa hai đường thẳngCho 2 đường thẳng d1 và d2  có lần lượt 2 véc tơ chỉ phương là  thì góc giữa 2 đường thẳng là: Góc giữa hai mặt ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
no img nhan thanh
Hình chiếu vuông góc trên đường thẳng, mặt phẳng
Tọa độ hình chiếu vuông góc trên đường thẳng, mặt phẳngHình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (P)Phương pháp tìm tọa độ hình chiếu H của A trên (P)-          Lập phương trình đường thẳng AH đi qua ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
no img nhan thanh
Khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng trong Oxyz
Khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng trong tọa độ OxyzTóm tắt lý thuyết, công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng, câu hỏi trắc nghiệm có hướng dẫn giải chi tiết.Cho điểm  và đường thẳng ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
no img nhan thanh
Khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng trong Oxyz
Khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng trong tọa độ OxyzTóm tắt lý thuyết. Công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng trong hình Oxyz. Phương pháp kiểm tra 2 điểm nằm về 1 phía hoặc ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
no img nhan thanh
Cách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng hệ trục Oxyz
Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳngCách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong hệ trục Oxyz. Bài tập trắc nghiệm minh họa. Cho đường thẳng d có phương trình  và mặt phẳng (P): ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
no img nhan thanh
Các dạng lập phương trình đường thẳng trong hình học Oxyz
Các dạng lập phương trình đường thẳng thường gặpCác dạng lập phương trình đường thẳng thường gặp trong hình học Oxyz. Bài tập trắc nghiệm.Để viết  phương trình đường thẳng cần phải có -          1 véc tơ chỉ phương  là ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
Các dạng lập phương trình mặt phẳng
Các dạng lập phương trình mặt phẳng
Các dạng lập phương trình mặt phẳng cơ bảnĐể lập phương trình mặt phẳng cần phải có-          1 véc tơ pháp tuyến-          1 điểm thuộc mặt phẳngDạng 1: Lập phương trình mặt phẳng có véc tơ pháp tuyến Phương pháp ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
Phương trình mặt cầu
Phương trình mặt cầu
PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦUPhương trình mặt cầu trong hệ trục tọa độ Oxyz. Các dạng phương trình mặt cầu. Cách tìm tâm và bán kính mặt cầu trong hệ trục tọa độ. Khái niệm mặt cầu: Trong hệ trục tọa độ ...
Chuyên mụcHình học giải tích Oxyz
Trang 1 của 2 trang12