Đề thi thử thpt môn Tiếng Anh_lần 1_Chuyên Sư Phạm_2016
Đề thi thử thpt môn Tiếng Anh_lần 1_Chuyên Sư Phạm_2016
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN(Đề thi có 06 trang)ĐỀ THI THỬ LẦN 1KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016Tháng 01/2016Môn thi: TIẾNG ANHThời gian làm bài: 90 phút   SECTION A ...
Chuyên mụcĐề thi THPT môn Tiếng Anh 2017
Đề thi thử thpt môn Tiếng Anh_chuyên Nguyễn Huệ_lần 1_2016
Đề thi thử thpt môn Tiếng Anh_chuyên Nguyễn Huệ_lần 1_2016
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ-----------KÌ THI KIỂM TRA KIẾN THỨCLẦN 1 - NĂM 2016MÔN THI: TIẾNG ANH - KHỐI 12Thời gian làm bài phần trắc nghiệm: 60 phút; phần viết: 30 phút  SECTION A: MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS (64 questions x 0.125 ...
Chuyên mụcĐề thi THPT môn Tiếng Anh 2017