Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
  Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm cùa AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP = 2PD. a. Tìm giao điểm cuả đường thẳng CD và mặt ...
Hình học lớp 11Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Phép đồng dạng
Phép đồng dạng
BÀI . PHÉP ĐỒNG DẠNG I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: Phép biến hình F được gọi là đồng dạng tỉ số k (k >0) nếu với 2 điểm bất kỳ M, N và ảnh M’, N’ ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
no img nhan thanh
Tóm tắt lý thuyết hai mặt phẳng song song
HAI MẶT PHẲNG SONG SONG Định nghĩa: Hai mặt phẳng (a), (b) được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung. Khi đó ta kí hiệu: (a) // (b) hay (b) // (a). Định lí 1: Nếu mặt phẳng (a) ...
Hình học lớp 11Quan hệ song song
no img nhan thanh
Bài 4.1: Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Tìm giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (P) Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng là tìm các điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng  – Ta tìm giao điểm của a với một đường thẳng ...
Hình học lớp 11Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ( Bài 01)
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ( Bài 01)
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG ( Bài 01)Tóm tắt lý thuyết , ví dụ minh họa có hướng dẫn giải toán chi tiết. Bài tập tự luận, bài  tập trắc nghiệm, tuyển tập các bài trắc nghiệm từ ...
Hình học lớp 11Quan hệ vuông góc
no img nhan thanh
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
VĐ1. ĐƯỜNG THẰNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Các tính chất thừa nhận T/C 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt T/C 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi ...
Hình học lớp 11Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Hình chóp có 2 mặt phẳng cùng vuông góc với mặt đáy
Hình chóp có 2 mặt phẳng cùng vuông góc với mặt đáyTuyển tập các bài toán tự luận, trắc nghiệm liên quan đến hình chóp có 2 mặt phẳng cùng vuông góc với mặt đáy. Tính khoảng cách, góc, tìm ...
Hình học lớp 11Quan hệ vuông góc
Phép vị tự
Phép vị tự
BÀI. PHÉP VỊ TỰ I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: 2. Tính chất: Ba đường thẳng hàng ® 3 điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự. Đường thẳng  ® đường thẳng song song hoặc trùng ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
no img nhan thanh
Phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng
Phương pháp chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng trong không gian Phương pháp 1: Muốn chứng minh đường thẳng a // (P), ta chứng minh đường thẳng a song song với đường thẳng b mà đường thẳng b song song với mặt ...
Hình học lớp 11Quan hệ song song
no img nhan thanh
Bài 6: Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong không gian
Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng Để chứng minh 3 điểm hay nhiều hơn 3 điểm thẳng hàng ta chứng minh các điểm ấy thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng phân biệt Bài tập minh họa Bài 1: Cho hình bình ...
Hình học lớp 11Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gianPhương pháp xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Bài tập minh họa, hướng dẫn giải chi tiết cho các bạn tự học. Bài tập áp dụng để học ...
Hình học lớp 11Quan hệ vuông góc
Trang 1 của 5 trang12345