Dành cho các em lớp 9 và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp
no img nhan thanh
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT. ĐỀ 01
   ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPTMôn thi: Ngữ văn 9Thời gian làm bài: 90 phút.(Không kể thời gian giao đề) Đề gồm 1 trang Phần 1(4,0 điểm)Dưới đây là một phần trong lệnh truyền của vua Quang Trung với quân lính:...“- ...
Chuyên mụcVăn học lớp 9
no img nhan thanh
ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 1.2018. NGỮ VĂN. LỚP 9.
ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 1.2018Môn Ngữ vănThời gian: 90 phútPhần I: 6 điểm  Mở đầu bài thơ, có một nhà thơ viết:Con ở miền Nam ra thăm lăng BácĐã thấy trong sương hàng tre bát ngátÔi ! Hàng tre xanh xanh ...
Chuyên mụcVăn học lớp 9
no img nhan thanh
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT. ĐỀ 02
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT (ĐỀ 02)Môn Ngữ văn 9Thời gian làm bài: 90 phút Phần 1: 5 điểmDưới đây là một phần trong lệnh truyền của vua Quang Trung với quân lính:- Quân Thanh sang xâm lấn nước ...
Chuyên mụcVăn học lớp 9
no img nhan thanh
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT. ĐỀ 06
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT. ĐỀ 06ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPTMôn: Ngữ văn 9Thời gian làm bài: 120 phút(Đề kiểm tra gồm: 01 trang)Phần I (6,0 điểm): Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu ...
Chuyên mụcVăn học lớp 9