no img nhan thanh
Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh BĐT.
 SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC   
Chuyên mụcBất đẳng thức
no img nhan thanh
Chứng minh bất đẳng thức bằng ứng dụng đạo hàm
VĐ2. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC ĐẠO HÀM – ĐẠO HÀM CỦA HÀM HẰNG Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết đạo hàm của hàm số lượng giác Để chứng minh đẳng thức đạo hàm, ta chứng ...
Chuyên mụcBất đẳng thức