Loading...

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KÌ THI 2015 – 2016 (Đề số 01)

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

KÌ THI 2015 – 2016

(Đề số 01)

Câu 1: Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Do phương pháp sáng tác tập thể , các tác phẩm văn học dân gian chủ yếu được tập hợp lại theo…………………..và phân tích theo thể loại.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Thể loại 2. Nội dung
 2. Hình thức             4. Nghệ thuật

Câu 2:  Xác định một từ không cùng nhóm với các từ còn lại

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Phun
 2. Hút
 3. Xả
 4. Tháo

Câu 4 : Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Chủ nghĩa yêu nước trong văn học trung đại gắn liền với tư tưởng “trung quân ái quốc (trung với vua là yêu nước, yêu nước là trung với vua). Tuy nhiên, tư tưởng yêu nước có tính đặc trưng này không tách rời truyền thống yêu nước của nhân dân.

 1. Gắn liền
 2. Đặc trưng
 3. Tách rời
 4. Nhân dân

Câu 3: Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Văn học chữ Hán bao gồm các sáng tác bằng chữ Hán của người Việt. Thể loại văn học này xuất hiện sớm, tồn tại trong suốt quá trình hình thành và phát triển của văn học trung đại, bao gồm cả thơ và văn xuôi.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Văn học
 2. Thể loại
 3. Tồn tại
 4. Trung đại

Câu 5: Tác phẩm nào không cùng thể loại với các tác phẩm còn lại

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Đot – xtoi – ep ki
 2. Việt Bắc
 3. Tây Tiến
 4. Chí Phèo

Câu 6: Câu 3: Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam. Nhân dân cả nước kiên cường, bất khuất, không chịu cuối đầu đứng lên chống giặc ngoại xâm. Nhưng rồi đất nước dần rơi vào tay giặc

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Xâm lược
 2. Không chịu cuối đầu
 3. Ngoại xâm
 4. Rơi vào tay giặc

Câu 7: Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Thư thái
 2. Thư viện
 3. Thủ thư
 4. Thư từ

Câu 8: Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

…………………………………là nhà văn hiện thực trào phúng xuất sắc nhất giai đoạn 1930 – 1945

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Nguyễn Công Hoan
 2. Ngô Tất Tố
 3. Nam Cao
 4. Vũ Trọng Phụng

 

Câu  9: Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Thâm thúy
 2. Thâm đen
 3. Thâm sâu
 4. Thâm trầm

Câu 10.  Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

………………………….là thể loại văn vần kết hợp phương thức tự sự với trữ tình, phản ánh số phận của người nghèo khổ và khát vọng về tình yêu, hạnh phúc lứa đôi, về công lí xã hội.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Truyện thơ Ca dao
 2. Truyện cổ tích Truyện thơ dân gian       

 

Câu 11: Nhà văn nào KHÔNG PHẢI là tác giả của thời kì văn học trung đại Việt Nam?

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Đông Hồ
 2. Phạm Đình Hổ
 3. Nguyễn Bỉnh Khiêm
 4. Đặng Trần Côn

Câu 12: Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi liên tiếp dưới đây:

Chiến tranh thế giới thứ hai (cũng được nhắc đến với tên gọi Đệ nhị thế chiến, Thế chiến thứ hai, hay Đại chiến thế giới lần thứ hai,…) là cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc bắt đầu từ năm 1937 hoặc 1939 và chấm dứt vào năm 1945 giữa các lực lượng Đồng Minh và phe Trục theo chủ nghĩa phát xít. Hầu hết mọi lục địa trên thế giới đều bị ảnh hưởng của cuộc chiến này, ngoại trừ châu Nam Cực và Nam Mỹ. Cho đến hiện nay, nó là cuộc chiến rộng lớn và tai hại nhất trong lịch sử nhân loại.[1]

Các nguyên nhân cuộc chiến được nêu ra thì có nhiều và là một đề tài đang được tranh cãi, trong đó có Hòa ước Versailles, đại khủng hoảng, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt. Cũng chưa có sự thống nhất trong việc tính ngày bắt đầu cuộc chiến: một số người cho rằng đó là khi Đức xâm lược Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, một số người khác tính ngày Nhật Bản xâm lược Trung Quốc vào ngày 7 tháng 7 năm 1937, còn một số khác thì tính vào một ngày còn sớm hơn nữa: ngày Nhật xâm lăng Mãn Châu vào năm1931. Cũng một số người khác cho rằng hai cuộc thế chiến thực ra chỉ là một và được chia ra bởi một cuộc ngừng bắn.

12.1. Chủ đề của đoạn trích trên là gì?

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Các tên gọi khác của chiến tranh thế giới thứ hai
 2. Sự thiệt hại do chiến tranh thế giới 2 mang lại
 3. Nguyễn nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thế hai
 4. Chiến tranh thế giới thứ hai và những vấn đề liên quan
 5. 2. Chiến tranh thế giới thứ hai không được nhắc đến với tên gọi nào?

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Đệ nhị thế chiến

b.Thế chiến thứ hai

 1. Đại thế chiến lần thứ hai
 2. Đại chiến thế giới lần thứ 2

12.3. Theo đoạn trích vấn đề nào đang được tranh cãi?

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Hậu quả của chiến tranh thế giới lần thứ hai
 2. Nguyên nhân gây ra chiến tranh thế giới thứ hai
 3. Nguyên nhân và ngày bắt đầu chiến tranh thế giới hai
 4. Ngày bắt đầu chiến tranh thế giới hai

12.4. Giải thích ý nghĩa từ “lục địa” trong đoạn trích?

 1. Biển và đất liền
 2. Đất liền
 3. Biển và sa mạc
 4. Sa mạc

12.5. Thông tin nào không đươc nói đến trong đoạn trích trên?

 1. Hầu hết mọi lục địatrên thế giới đều bị ảnh hưởng của cuộc chiến.
 2. Đây là cuộc chiến xảy ra giữa hai phe Đồng Minh và phát xít
 3. Đây là cuộc chiến rộng lớn và tai hại nhất trong lịch sử nhân loại.
 4. Đây là cuộc chiến đã kéo cả nhân loại vào cuộc đối đầu

Bài 13: Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Tha hóa
 2. Tha lỗi
 3. Tha hương
 4. Tha nhân

Câu 14: Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

 

…………………………….là thể loại tự sự bằng văn vần hoạc văn vần kết hợp với văn xuôi, kể lại những sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng đối với số phận cộng đồng.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Truyền thuyết Thần thoại
 2. Sử thi dân gian Truyện ngụ ngôn 

Câu 15: Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Văn học chữ Nôm chủ yếu là thơ, cực kì ít tác phẩm văn xuôi. Trong văn học chữ Nôm, chỉ một số thể loại tiếp thu từ Trung Quốc, còn phần lớn là thể loại văn học dân tộc.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Chủ yếu
 2. Cực kì
 3. Thể loại
 4. Tiếp thu

 

Câu 16. Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại.

Chọn 1 câu trả lời đúng

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Lung linh
 2. Thoang thoảng
 3. Lấp lánh
 4. Óng ánh

Câu 17: Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Sự tồn tại, phát triển của văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm cho thấy hiện tượng song ngữ ở văn học trung đại Việt Nam. Hai thành phần văn học này không đối lập nhau nhưng bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển của văn học dân tộc.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Song ngữ
 2. Thành phần
 3. Nhưng
 4. Quá trình

Câu 18: Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Về phương diện nội dung, văn học thế kỉ XV – thế kỉ XVII đi từ nội dung ………………….. mang âm hưởng ngợi ca đến nội dung phản ánh, phê phán hiện thực xã hội.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Nhân đạo
 2. Yêu nước
 3. Phản ánh
 4. Nhân văn

Câu 19: Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách…

Văn học phát triển trong hoàn cảnh đất nước có nhiều biến đổi bởi nội chiến phong kiến và bão táp của phong trào nông dân khởi nghĩa mà đỉnh cao là khởi nghĩa Tây Sơn.

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Biến đổi
 2. Phong kiến
 3. Bão táp
 4. Đỉnh cao

Câu 20: Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi liên tiếp dưới đây:

Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.

Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 1. 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Nghệ thuật
 2. Chính luận
 3. Hành chính – công vụ
 4. Khoa học

20.2. Từ “liên minh” trong đoạn trích có thể được thay thế bằng từ nào?

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Hợp tác
 2. Liên kết
 3. Liên thủ
 4. Liên quân

20.3. Đoạn trích sử dụng thao tác lập luận chủ yếu nào?

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Giải thích, chứng minh
 2. Phân tích, bình luận
 3. Bác bỏ, so sánh
 4. So sánh, bình luận
 5. 4. Tác giả khẳng định “Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa.” nhằm mục đích gì?

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Tố cáo tội ác của Nhật ở Việt Nam
 2. Tố cáo tội ác của Nhật và Pháp ở Đông Dương
 3. Xóa bỏ mọi quan hệ với Pháp
 4. Xóa bỏ mọi quan hệ với Pháp và Nhật

20.5. Chủ đề của đoạn trích là gì?

Chọn 1 câu trả lời đúng

 1. Quyền độc lập tự do của dân tộc ta
 2. Tội ác của Pháp và Nhật ở Đông Dương
 3. Sự khoan hồng của quân ta những hành động vô nhân đạo của Pháp
 4. Mối quan hệ giữa ta và Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
Sách và tư liệu
Vật lý 12_Sai số & các bài toán thực nghiệm trong vật lý phổ thông & luyện thi đại học 2016
Vật lý 12_Sai số & các bài toán thực nghiệm trong vật lý phổ thông & luyện thi đại học 2016
Bài trong đề thi đại học có luyên quan:https://hoctap24h.vn/vat-ly-12_hat-nhan_tap-hop-cau-hoi-ly-thuyet-de-thi-dai-hoc-cac-nam_co-da
Nghìn lẻ một đêm – Chương 6: Ông vua trẻ của đất nước hòn đảo đen
No img
 Chuyện tôi kể tiếp sau đây sẽ làm ngài rõ tất cả những sự đổi thay này.Cha tôi mất vào ...
Vật lý 12_Đề thi thử chuyên vinh lần 3_2016_Có đa
Vật lý 12_Đề thi thử chuyên vinh lần 3_2016_Có đa
Kết nối cùng facebook: nhanthanhcs1@gmail.com để được chia sẻ
Tuyển tập câu hỏi lý thuyết_Sóng điện từ_ND 3_Đề
Tuyển tập câu hỏi lý thuyết_Sóng điện từ_ND 3_Đề
Để được giải đáp những vấn đề mình thắc mắc các bạn vào group: Học Vật lý cùng Nhân Thành ...